PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2008/2009
   Přihlásit přes CAS
Programování II - NPRG031
Anglický název: Programming II
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007 do 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRM045
Je neslučitelnost pro: NPRM045
Je prerekvizitou pro: NPRG041, NSWI096, NAIL068, NPRG043, NPRG013, NPRG035
Je záměnnost pro: NPRM045
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)
Pokračování základního kursu programování pro studenty 1. ročníku bakalářského studia informatiky. Výuka bezprostředně navazuje na předmět NPRG030 Programování I výkladem dalších algoritmů a jejich programové realizace, postupů a technik užívaných při tvorbě programů. Posluchači se seznámi se základy objektového programování, s programovacím jazykem C# a s prací v současných vývojových prostředích. Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu NPRG030 Programování I, tyto znalosti jsou zahrnuty i do požadavků ke zkoušce.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.02.2018)

P. Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus 1995

M. Virius: C# pro zelenáče, Neocortex Praha, 2002

E. Gunnerson: Začínáme programovat v C#, Computer Press Praha 2001

J. Kent: Visual C# 2005 bez předchozích znalostí, Computer Press Brno 2007

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)

1. Algoritmy a programování

 • efektivita algoritmů, způsoby zvyšování efektivity (předvýpočet, "chytrá" rekurze, ořezávání a heuristiky u backtrackingu)
 • metody návrhu efektivních algoritmů - rozděl a panuj, dynamické programování
 • vnější třídění (přímé, přirozené)
 • stromy, grafy, průchody stromem a grafem
 • binární vyhledávací stromy, operace
 • vyčíslení hodnoty aritmetického výrazu v různých notacích
 • programová realizace vybraných grafových algoritmů (souvislost grafu, Dijkstrův algoritmus, minimální kostra, bipartitnost, topologické uspořádání)
 • hašování (s pevnou hašovací funkcí)
 • objekty, objektové programování
 • diskrétní simulace
 • programování řízené událostmi - základní myšlenky a postupy

2. Programovací jazyk C#

 • základní prostředky jazyka C#
 • princip práce ve vývojovém prostředí

Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu NPRG030 Programování I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK