Objektové programování v C++ - NPRG020
Anglický název: Object Programming in C++
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/mff/sylaby/prg020.html
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG012
Neslučitelnost : NPRG032
Záměnnost : NPRG032
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (18.05.2004)
Pokročilé vlastnosti jazyka C++, jejich použití pro objektové programování. Objektové idiomy a jejich implementace v C++. Předmět nebude vyučován, formální vypsání slouží jako poslední možnost získání zápočtu a zkoušky pro studenty, kteří měli v roce 2003/2004 předmět zapsaný, avšak nepodařilo se jim zápočet či zkoušku získat. Přesnější informace http://ulita.ms.mff.cuni.cz/mff/sylaby/prg012.html
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Stroustrup B.: The C++ Programming Language

Coplien J. O.: Advanced C++ Programming Styles and Idioms

Sylabus
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2003)

Virtuální metody. Dědičnost, virtuální dědičnost, protokoly.

Ošetření výjimek, run-time type information (RTTI).

Šablony. Prostory jmen.

Objektové knihovny, proudy, STL.

Objektové idiomy. Kánonické formy tříd, konkrétní a abstraktní typy, obálkové třídy, abstraktní ukazatele. Správa paměti.

Reusabilita kódu. Rozšiřitelnost a udržovatelnost.