PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ročníkový projekt I - NPRG018
Anglický název: Academic Year Project I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (04.04.2002)
Povinný předmět v 1. ročníku magisterského, bakalářského a učitelského studia informatiky. Jeho obsahem je samostatná tvorba náročnější aplikace v Delphi a příslušné programové dokumentace jako vyvrcholení základního kursu programování v 1. ročníku. Předmět není rozvrhován, projekt zadává a průběžně konzultuje cvičící předmětu PRG004 Programování I, na závěr uděluje zápočet klasifikovaný podle kvality odvedené práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK