Programování v Pythonu - NPRF050
Anglický název: Programming in Python
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)
Základní kurz programování v jazyce Python (převážně pro studenty fyzikálních oborů). Od krátkých skriptů přes zpracování dat k vizualizaci výsledků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Seznámit se s programovacím jazykem Python a jeho využitím pro matematické a fyzikální aplikace. Naučit se psát programy pro zpracování a vizualizaci dat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování domácích úloh v průběhu semestru (alespoň 7 z 10). Opakování zápočtu v tomto případě není možné.

Alternativně mohou studenti na konci semestru vypracovat zápočtový test ve formě jedné úlohy většího rozsahu. V tomto případě je možný jeden řádný termín a dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Úvod do jazyka Python: základní použití, historie, srovnání s jinými jazyky; konzole IPython (IPython Notebook); krátké jednoúčelové skripty

Stavební kameny Pythonu: syntax, proměnné, datové typy, vestavěné příkazy, funkce

Knihovny funkcí: moduly vestavěné, doplňující, vlastní

Vědecké výpočty: knihovny NumPy a SciPy, pandas, numba, blaze...

Zpracování dat: formáty souborů, čtení a zápis dat z/do souborů a databází; statistické zpracování

Vizualizace: knihovna matplotlib a další

Paralelní programování: SMP a clusterové aplikace

Objektově orientované programování: třídy, objekty, atributy, metody, zapouzdření, dědičnost

Python3: nová generace jazyka