Fyzika jako dobrodružství poznání - NPOZ008
Anglický název: Physics as an Adventure of Discovery
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (13.05.2014)
Volný cyklus přednášek věnovaný klíčovým konceptům, jež představují milníky vývoje fyziky a tvoří její soudobý základ. Přednášky rozvíjejí dlouholetou tradici semináře Filosofické problémy fyziky. Doporučeno pro 2. ročník bakalářského studia fyziky, ale předmět je vhodný pro všechny zájemce bez ohledu na studijní obor.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (13.10.2017)

Požadavkem pro získání zápočtu je více než 2/3 účast na přednáškách.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (21.01.2016)

Albert Einstein a Leopold Infeld: Fyzika jako dobrodružství poznání (německy a anglicky 1938; český překlad 1945 a 2000, Aurora, Praha).

Richard P. Feynman, Robert B. Leighton a Matthew Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky (1964-65; český překlad 2000, Fragment, Praha).

Julian B. Barbour: The Discovery of Dynamics (2001, Oxford University Press, Oxford).

Kip S. Thorne: Černé díry a zborcený čas (1994; český překlad 2004, MF, Praha).

Frank Wilczek a Betsy Devineová: Longing for the Harmonies: Themes and Variations from Modern Physics (1989, Norton, New York).

Roger Penrose: The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics (1989, Oxford University Press, Oxford).

Ivan Štoll: Dějiny fyziky (2009, Prometheus, Praha).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (06.03.2019)

cyklus 2019

prof. P. Krtouš:

 1. Od Aristotela k Newtonovi
  (vznik setrvačnosti)

 2. Newton vs. Mach
  (povaha setrvačnosti)

 3. Einsteinova speciální teorie relativity
  (kauzalita a setrvačnost jako vlastnosti prostoročasu)

 4. Einsteinova obecná teorie relativity
  (gravitace jako zakřivení prostoročasu)

 5. Náš pokřivený vesmír
  (dynamika gravitace a setrvačnosti)

 6. Bestiář obecné teorie relativity
  (fyzika ‘standardních’ rekvizit sci-fi)

prof. P. Cejnar:

 1. Vlny nebo částice?

 2. Kvantování

 3. Interakce

 4. Kvantové divy

 5. Klasický svět