PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Predictive Image Synthesis Technologies - NPGX026
Anglický název: Predictive Image Synthesis Technologies
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPGR026
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Prerekvizity : {NXXX010, NXXX019, NXXX020, NXXX021, NXXX026}
Neslučitelnost : NPGR026
Záměnnost : NPGR026
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2008)
Tématem přednášky je tzv. "Věrná syntéza obrazu" a technologie, které k tomuto cíli přispívají. Důraz je kladen na ty aspekty počítačové grafiky, které jsou jedinečné pro dosahování co nejvěrnějších výsledků v syntéze obrazu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (18.06.2019)

Hodnocení znalostí studenta probíhá prostřednictvím jediné zkoušky na konci kurzu. V průběhu této zkoušky mu bude položeno několik otázek z těch, které jsou na seznamu vzorových otázek k danému kurzu. Konečná známka je průměrem výsledků odpovědí na jednotlivé dotazy. Úspěšné zakončení praktických cvičení závisí na včasném odevzdání úloh zadaných během semestru.

Literatura
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (13.03.2018)

Julie Dorsey, Holly Rushmeier, Francois Sillion: Digital Modeling of Material Appearance, Morgan Kaufmann, 2007, ISBN 0122211812, 9780122211812

Dutre P., Bala K., Bekaert P: Advanced Global Illumination, A K Peters, 2006

The slides from the Rendering lecture held at Vienna University of Technology were taken from this webpage:

https://www.cg.tuwien.ac.at/courses/Rendering/VU.SS2018.html

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2008)
1. Definice věrného zobrazování

2. Fyzikální základ
základy přenosu světla ve 3D scéně

3. Teoretické základy zobrazovacích technik
zobrazovací rovnice s důrazem na nestranné metody typické pro věrnou syntézu obrazu

4. Spektrální zobrazování
reprezentace spektra pro účely věrného výpočtu šíření světla ve scéně

5. Fyzikálně věrné modely odrazivosti

6. Měření materiálových parametrů

7. Měření dopadajícího světla

8. Verifikace zobrazovacích metod

9. Vlastnosti zobrazovacích zařízení
vlastnosti důležité pro věrné zobrazování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK