PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z počítačového vidění - NPGR041
Anglický název: Selected topics in Computer Vision
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2020)
Přednáška je zaměřena na vybrané partie počítačového vidění. Absolvent bude ovládat nadstavbové techniky počítačového vidění, zpracování a rozpoznávání obrazu, jako extrakce příznaků z obrazu, HDR, atd.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. (26.05.2020)

http://cgg.mff.cuni.cz/~sikudova/#teaching

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2020)

Mark Nixon Alberto Aguado: Feature Extraction and Image Processing for Computer Vision, 4th Edition, Academic Press

Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition, Springer

Elena Šikudová, Zuzana Černeková, Vanda Benešová, Zuzana Haladová, Júlia Kučerová: Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov, vydavateľstvo Wikina, Praha

+ články

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2020)

Změna kontrastu a jasu, HDR, odstranění šumu, detekce hran.

Příznaky pro popis a rozpoznávání 2D objektů.

Statistická teorie rozpoznávání, klasifikace s učením a bez učení, konvoluční sítě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK