PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Autonomní robotika - NPGR040
Anglický název: Autonomous robotics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/teaching/MFFUK-NPGR001/Zima2018/
Garant: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Neslučitelnost : NPGR001
Záměnnost : NPGR001
Je neslučitelnost pro: NPGR001
Je záměnnost pro: NPGR001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (27.09.2018)
Předmět naučí principům umožňujícím vytvářet/užívat roboty schopné vnímat okolní svět a porozumět mu, plánovat aktivitu robotů s kognitivními schopnostmi v něm včetně možnosti svět aktivně ovlivňovat. Budou vysvětleny různé architektury robotů a jejich technické realizace. Studenti ve cvičeních budou s kognitivními roboty prakticky experimentovat. Studovaná látka má širší použitelnost při návrhu a stavbě inteligentních strojů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (27.09.2018)

viz http://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/teaching/MFFUK-NPGR001/Zima2018/

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (27.09.2018)

Siciliano, Bruno and Sciavicco, Lorenzo and Villani, Luigi and Oriolo, Giuseppe: Robotics, Modelling, Planning and Control, Springer 2009

Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009

Steven M. LaValle. Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006.

B. Siciliano, O. Khatib (editoři). Handbook of Robotics, Springer-Verlag, Berlin 2008.

P. Vysoký: Padesát let kybernetiky. Vesmír, svazek 77, listopad 1998, ss. 626-633.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (27.09.2018)

01. Zakotvení robotiky. Autonomní robot, architektury. Zpětná vazba.  

02. Geometrie pro kinematiku. Objekty. Potřeba sémantiky pro reprezentaci světa robotů.

03. Geometrie jedné kamery a více kamer.

04. Tvar z pohybu. Hloubkové mapy, pořízení z různých senzorů. Zpracování a využití hloubkových map.

05. Manipulátor. Kinematika robotů. Zmínka o statice a dynamice robotů.Mobilní robot.

06. Konfigurační prostor. Trajektorie manipulátoru/mobilního robotu. ROS.

07. Pohony v robotice.

08. Senzory v robotice.

09. Plánování cesty robotů, deterministické metody.

10. Plánování cesty robotů, metody založené na náhodném vzorkování.

11. Sdružování informace z různorodých senzorů.

12. Současná lokalizace a mapování.

13. Taktilní zpětná vazba v robotice.

14. Silově poddajný robot. Chapadla. Manipulační úlohy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK