PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy vývoje počítačových her - NPGR038
Anglický název: Introduction to Computer Game Development
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2018)
Předmět představuje stůdentům přehled základních oblastí týkajících se vývoje počítačových her. Studenti získají znalosti o aplikaci 2D a 3D grafiky, animace, návrhových vzorů, zvuků a síťové komunikace v kontextu vývoje počítačových her, stejně jako architektury herních engine a herního designu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2018)

Znalost láky prezentované na přednáškách včetně schopnosti nastínit techické řešení úloh probírané při praktických cvičeních.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2018)

2D hry: sprite-based animace, 2D kosterní animace, parallax scrolling, dlaždicové systémy, pixel art

3D hry: scéna, modely, kosterní animace, rigging

3D Rendering: shadery, stíny, částicové systémy, billboarding, screenspace efekty

Zvuky: zvukové efekty, 3D zvuk, sound engine, kompozice zvuku

Herní design, herní mechaniky

Architektura herních engine, správa assetů

Typy herních smyček. Návrhové vzory použivané při vývoji her

Síťová komunikace a multiplayer

Tvorba obsahu pro hry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK