PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Strojové učení v počítačovém vidění - NPGR035
Anglický název: Machine learning in computer vision
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (08.10.2019)
Přednáška zaměřená na rozpoznávání objektů v obraze. Praktická cvičení procvičující získané znalosti v počítačové laboratoři se systémem Matlab (balíčky “Image processing” a “Computer vision”)
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. (04.06.2018)

http://cgg.mff.cuni.cz/~sikudova/#teaching

Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (11.05.2017)

Pattern classification / Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork. New York : Wiley Interscience, 2001

Classification pattern recognition and reduction of dimensionality / edited by P. R. Krishnaiah, L. N. Kanal. Amsterdam : North-Holland, 1982

Modern multivariate statistical techniques : Regression, classification, and manifold learning / Alan Julian Izenman. New York : Springer, 2008

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. (17.06.2019)

znalost látky probírané na přednáškách

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (11.05.2017)

Úloha klasifikace, příznakový a syntaktický popis objektů.

Výběr a předzpracování příznaků.

Klasifikátory, základní pojmy.

Bayesovská teorie rozhodování, diskriminační funkce a oddělující nadplochy, kritérium minimální chyby.

Rozhodovací stromy.

Diskriminační analýza, lineární klasifikátor.

Support Vector Machines (SVM).

Neuronové sítě.

Učení bez učitele.

Skryté Markovovy modely.

Hodnocení kvality klasifikace.

Syntaktické rozpoznávání, inference gramatiky. Speciální typy gramatik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK