PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
High Performance Ray Tracing - NPGR028
Anglický název: High Performance Ray Tracing
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.02.2009)
Tématem přednášky jsou co nejrychlejší implementace realistických zobrazovacích systémů založených zejména na rekurzivním sledování paprsku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (18.06.2019)

Hodnocení znalostí studenta probíhá prostřednictvím jediné zkoušky na konci kurzu. V průběhu této zkoušky mu bude položeno několik otázek z těch, které jsou na seznamu vzorových otázek k danému kurzu. Konečná známka je průměrem výsledků odpovědí na jednotlivé dotazy.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (18.04.2018)

Shirley, Realistic Ray Tracing

SIGGRAPH 2006 Course State of the Art in Interactive Ray Tracing

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.02.2009)

Přednáška se věnuje specifickým přístupům a technikám používaným při snaze o maximální

urychlení realistického zobrazení a globálního výpočtu osvětlení. Z několika metod realistického

zobrazení je největší pozornost věnována interaktivnímu rekurzivnímu sledování paprsku (Ray-tracing),

zejména různým urychlujícím technikám, obecnějším i specificky vyvinutým pro podporu ray-tracingu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK