PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Shading Languages - NPGR027
Anglický název: Shading Languages
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.02.2009)
Tématem přednášky jsou stínovací jazyky používané při realistickém zobrazování, pozornost bude zaměřena na softwarové renderery (RenderMan).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (18.06.2019)

Hodnocení znalostí studenta probíhá prostřednictvím jediné zkoušky na konci kurzu. V průběhu této zkoušky mu bude položeno několik otázek z těch, které jsou na seznamu vzorových otázek k danému kurzu. Konečná známka je průměrem výsledků odpovědí na jednotlivé dotazy. Úspěšné zakončení praktických cvičení závisí na včasném odevzdání úloh zadaných během semestru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (17.04.2024)

Steve Upstill: The RenderMan Companion

Anthony A. Apodaca, Larry Gritz, Ronen Barzel: Advanced RenderMan

https://www.fxguide.com/featured/the-art-of-deep-compositing/

http://patrickheinen.com/docs/DeepCompositingInVFX_PatrickHeinen_2013.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=19w3vkFp5X0

https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

http://graphics.cs.kuleuven.be/publications/LD06AWTCECC/

Pixar RenderMan courses:

https://vimeo.com/pixarsrenderman

In particular, what was shown in the lecture on 30.4.2019 were these two movies:

https://vimeo.com/175752357

https://vimeo.com/175758299

Blender examples:

https://rmanwiki.pixar.com/display/RFB24/Examples+in+Blender

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.02.2009)

Tato přednáška se věnuje konceptům a technickým detailům tzv. stínovacích jazyků používaných

při definici vzhledu 3D objektů. Hlavní těžiště zájmu je zkoumání přístupů použitých v systému RenderMan,

bude též provedeno srovnání s real-time přístupy (hardwarově implementované stínovací jazyky).

V praktické části přednášky se bude používat open-source varianta systému RenderMan, studenti tedy

získají bezprostřední zkušenosti s probíranou tématikou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK