PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Shading Languages - NPGR027
Anglický název: Shading Languages
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.02.2009)
Tématem přednášky jsou stínovací jazyky používané při realistickém zobrazování, pozornost bude zaměřena na softwarové renderery (RenderMan).
Literatura -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (29.03.2016)

Steve Upstill: The RenderMan Companion

Anthony A. Apodaca, Larry Gritz, Ronen Barzel: Advanced RenderMan

https://www.fxguide.com/featured/the-art-of-deep-compositing/

http://patrickheinen.com/docs/DeepCompositingInVFX_PatrickHeinen_2013.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=19w3vkFp5X0

https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

http://graphics.cs.kuleuven.be/publications/LD06AWTCECC/

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.02.2009)

Tato přednáška se věnuje konceptům a technickým detailům tzv. stínovacích jazyků používaných

při definici vzhledu 3D objektů. Hlavní těžiště zájmu je zkoumání přístupů použitých v systému RenderMan,

bude též provedeno srovnání s real-time přístupy (hardwarově implementované stínovací jazyky).

V praktické části přednášky se bude používat open-source varianta systému RenderMan, studenti tedy

získají bezprostřední zkušenosti s probíranou tématikou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK