PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Colour Science - NPGR025
Anglický název: Introduction to Colour Science
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2008)
Základy vědy o barvách z pohledu počítačové grafiky. Přednáška podává kompletní přehled oboru zabývajícího se vnímáním a reprodukcí barev.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (18.06.2019)

Hodnocení znalostí studenta probíhá prostřednictvím jediné zkoušky na konci kurzu. V průběhu této zkoušky mu bude položeno několik otázek z těch, které jsou na seznamu vzorových otázek k danému kurzu. Konečná známka je průměrem výsledků odpovědí na jednotlivé dotazy.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Alexander Wilkie, Dr. (07.10.2015)

Maureen Stone: A Field Guide to Digital Color, AK Peters, ISBN: 1-56881-161-6

Kurt Nassau: The Physics and Chemistry of Color, The Fifteen Causes of Color, John Wiley & Sons, ISBN: 0-471-39106-9

An applet that shows emission/absorption lines for all elements in the periodic table.

The illusion movie shown in the lecture.

The colour science history chapter from the Elsevier book.

(apologies that these links are in English - but I figured that it made more sense to include them here as well, than to only place them on the English version of this field)

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2008)
1. historie vědy o barvách
stručný přehled názorů na vnímání barev a jejich vývoj v historii lidstva

2. fyzikální základy
přehled fyzikálních jevů, které přispívají ke vnímání barev

3. vnímání barev člověkem
jak pracuje lidský zrakový systém

4. colorimetrie a barevné prostory
jak může být barva přesně změřena, které barevné prostory se k vyjádření barvy používají

5. zařízení na měření barev
které technologie máme k dispozici pro měření barev

6. věrné barvy v pracovním procesu
jak dosáhnout konsistentní barevné reprodukce na různých výstupních zařízeních a médiích

7. praktické příklady
několik stručných příkladů, jak funguje správa barev v praktických aplikacích (např. Photoshop)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK