PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální seminář ze zpracování obrazu - NPGR022
Anglický název: Advanced Seminar On Image Processing
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://zoi.utia.cas.cz/teaching
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (13.05.2008)
Referativní seminář z digitálního zpracování obrazu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (10.06.2018)

Přednesení seminární přednášky na zadané téma z oblasti digitálního zpracování obrazu během kurzu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (13.05.2008)

podle potřeby

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZITOVA/MFF.CUNI.CZ (06.10.2009)

předmět lze zapsat opakovaně

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (13.05.2008)

Referativní seminář z digitálního zpracování obrazu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: FLUSSER/MFF.CUNI.CZ (20.09.2008)

Znalosti ze zpracování obrazu alespoň v rozsahu NPGR002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK