PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu - NPGR013
Anglický název: Special Functions and Transformations in Image Processing
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://zoi.utia.cas.cz/teaching
Garant: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Korekvizity : NPGR002
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.04.2019)
Přednáška volně navazuje na předmět Digitální zpracování obrazu - NPGR002. Hlavní pozornost je věnována použití některých speciálních funkcí a transformací (zejména momentových funkcí a waveletové transformace) pro vybrané úlohy zpracování obrazu - detekce hran, potlačení šumu, rozpoznávání deformovaných objektů, registrace obrazu, komprese, apod. Vedle teorie bude probírána i řada praktických aplikací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (10.06.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou s možností písemné přípravy. Zkouška spočívá ze zodpovězení jedné nebo více otázek se sylabu předmětu.

Na zkoušku je jeden řádný a dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (27.03.2008)

http://staff.utia.cas.cz/zitova/prednasky/material.htm

Sylabus -
Poslední úprava: FLUSSER/MFF.CUNI.CZ (20.09.2008)
 • geometrické momenty, definice a základní vlastnosti
 • ortogonální a rotační momenty (komplexní momenty, Fourier-Mellin momenty, Zernikovy momenty)
 • momentové invarianty vzhledem k otáčení a měřítku obrazu
 • momentové invarianty vzhledem k afinní transformaci obrazu
 • momentové invarianty vzhledem ke konvoluci, kombinované invarianty
 • waveletová transformace (WT) ? matematické základy
 • použití WT pro detekci hran a význačných bodů v obrazu
 • potlačení šumu pomocí WT
 • použití WT pro registraci obrazu
 • komprese obrazu pomocí WT a blokového kvantování
 • další aplikace WT

Blizsi podrobnosti (studijni materialy, rozvrh, zkousky, navazujici

diplomove prace, apod.) najdete na

http://zoi.utia.cas.cz/teaching

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK