PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interaktivní 3D grafika na webu - NPGR012
Anglický název: Interactive 3D web graphics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://This course will not be taught in 2019/20 (nor in next years). http://dcgi.felk.cvut.cz/members/zara/NPGR012/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (21.04.2016)
Absolventi předmětu získají teoretické a praktické znalosti o tvorbě a prezentaci interaktivních 3D světů ve webovém prostředí. Naučí se vytvářet modely s ohledem na efektivní přenos dat po síti a real-time zobrazování na klientské straně. V rámci vyvinuté semestrální práce budou pracovat s technologiemi X3Dom, JavaScript a HTML. Získají též přehled o principech virtuální a rozšířené reality.
Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (28.04.2016)
  • Žára J.: Laskavý průvodce virtuálními světy. Computer Press, 1999
  • Specifikace formátu X3D na webuWeb3D.
  • Specifikace technologie X3DOM.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (28.04.2016)

1. Modelování 3D světů. Formát X3D.

2. Techniky animace a interakce. Prostředí X3DOM.

3. Prezentace 3D světů ve webovém prostředí. Otázky efektivity přenosu dat a real-time zobrazování. Obsluha událostí pomocí JavaScriptu.

4. Principy a technické prostředky pro virtuální realitu a rozšířenou realitu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK