PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Počítačová grafika III - NPGR010
Anglický název: Computer Graphics III
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr010.cz.html
Garant: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: G_I (26.05.2011)
Přednáška volně navazuje na Počítačovou grafiku II (NPGR004) a je určena pro vážné zájemce o počítačovou grafiku. Pokrývá moderní oblasti realistické syntézy obrazu: zobrazovací rovnice, Monte Carlo metody (sledování cest, fotonové mapy atd.) a dále podává stručných přehled o dalších vybraných tématech z pokročilé počítačové grafiky, jako např. výpočetní fotografie, HDR a mapování tónů, simulace zvuku, inverzní kinematika, skinning, motion capture, dynamika pevných těles a kapalin.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (29.10.2019)

Pro udělení zápočtu je třeba odevzdat všechny vypracované úlohy anebo individuální projekt.

Dále je povinností složit zkoušku se ziskem alespoň 50% bodů.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (03.09.2019)

Pharr M., Jakob W., Humphreys G.: Physically Based Rendering: From Theory To Implementation. Morgan Kaufmann; 3rd edition, 2016.

http://www.pbr-book.org/3ed-2018/contents.html

Veach E.: Robust Monte Carlo Methods for Light Transport Simulation, Ph.D. dissertation, Stanford University, 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (03.09.2019)

1. Teorie zobrazování:

Radiometrické veličiny, BRDF, lokální a globální zobrazovací rovnice.

2. Zobrazování metodami Monte Carlo:

Metody Monte Carlo pro integraci a řešení integrálních rovnic, kombinované estimátory. Aplikace na zobrazovací rovnice: sledování cest, obousměrné sledování cest, fotonové mapy, caching osvětlení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK