PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pokročilá 2D počítačová grafika - NPGR007
Anglický název: Advanced 2D Computer Graphics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr007.cz.php
Garant: RNDr. Josef Pelikán
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: G_I (16.03.2011)

Přednáška navazuje na PGR003 a je určena pro vážnější zájemce o 2D počítačovou grafiku - pokrývá moderní oblasti 2D grafiky: kompozice a kódování obrazu, datové struktory pro 2D vyhledávání s použitím v GIS, metody komprese obrazu a videosignálu (založené mj. na ortogonálních transformacích, wavelets a fraktálních metodách). Zápočty - výroba modulů do knihovny JaGrLib v jazyce Java. Předpokládají se znalosti v rozsahu bakalářského kursu NPGR003 Počítačová grafika I.
Literatura
Poslední úprava: prof. Pavel Pelikán (02.05.2005)

Foley, Van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice in C, Addison-Wesley, 1995

Samet H.: The Design and Analysis of Spatial Data Structures, Addison-Wesley, 1989

Bhaskaran, Konstantinides: Image and Video Compression Standards, Kluwer Academic Publishers, 1995

Hang Hseuh-Ming: Handbook of Visual Communications, Academic Press, 1995

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Pelikán (29.12.2014)

1. práce s rastrovými obrázky:
kompozice obrazu ('alpha-blending'), geometricé deformace rastrového obrazu ('warping'), implementace spojitých deformačních zobrazení, morphing.

2. datové struktury pro 2D vyhledávání:
quadtree, BSP stromy, k-d stromy, atd., efektivní algoritmy pro vyhledávání, aplikace v GIS.

3. komprese obrazu:
základní principy komprese jednotlivých obrázků, (D)PCM, vektorová kvantizace, transformační metody, ortogonální báze, metody založené na DCT (JPEG), wavelets, fraktální komprese.

4. komprese animací a videosignálu:
základní principy, predikce pohybu, obousměrná interpolace snímků, standardy H.261, MPEG, H.264 AVC

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK