PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilá 2D počítačová grafika - NPGR007
Anglický název: Advanced 2D Computer Graphics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr007.cz.php
Garant: RNDr. Josef Pelikán
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (16.03.2011)
Přednáška navazuje na PGR003 a je určena pro vážnější zájemce o 2D počítačovou grafiku - pokrývá moderní oblasti 2D grafiky: kompozice a kódování obrazu, datové struktory pro 2D vyhledávání s použitím v GIS, metody komprese obrazu a videosignálu (založené mj. na ortogonálních transformacích, wavelets a fraktálních metodách). Zápočty - výroba modulů do knihovny JaGrLib v jazyce Java. Předpokládají se znalosti v rozsahu bakalářského kursu NPGR003 Počítačová grafika I.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Josef Pelikán (15.10.2017)

Před účastí na zkoušce je potřeba mít minimálně odeslány všechny úlohy potřebné k získání zápočtu.

Zápočet je možné získat nejpozději k datu uvedeném na stránce

http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/lectures/cv/npgr007.cz.php

(ve školním roce 2017/18 je to 18. 2. 2018).

Na téže stránce lze najít podrobná pravidla pro známkování.

Zápočet se získává za průběžně odevzdávané praktické úlohy, není relevantní

definovat, jestli je to možné dělat opakovaně.

Zkoušku lze skládat opakovaně, dle studijních předpisů, termíny jsou obvykle vypsány

i v následujícím semestru a následujícím zkouškovém období.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Pavel Pelikán (02.05.2005)

Foley, Van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice in C, Addison-Wesley, 1995

Samet H.: The Design and Analysis of Spatial Data Structures, Addison-Wesley, 1989

Bhaskaran, Konstantinides: Image and Video Compression Standards, Kluwer Academic Publishers, 1995

Hang Hseuh-Ming: Handbook of Visual Communications, Academic Press, 1995

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Josef Pelikán (15.10.2017)

Zkouška je písemná a ústní (základ je písemný, jen v případě nejasností nebo těsně

kolem hranice známky je možné, že si zkoušející studenta/studentku povolá ke krátkému

ústnímu vysvětlení).

Zkouší se vše, co bylo předneseno na přednáškách a cvičeních, detaily je možné najít na webu:

http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/lectures/npgr007.current.en.php

http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/lectures/npgr007.slides.en.php

Hodnocení (známka) se skládá z bodů za cvičení (50-80 bodů) + bodů za zkoušku (0-100 bodů).

Konkrétní hranice známek lze najít na

http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/lectures/cv/npgr007.en.php

Před zkouškou je potřeba mít minimálně odeslané úlohy na zápočet (takový počet, aby

z něj šlo získat zápočet).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Pelikán (29.12.2014)
1. práce s rastrovými obrázky:
kompozice obrazu ('alpha-blending'), geometricé deformace rastrového obrazu ('warping'), implementace spojitých deformačních zobrazení, morphing.

2. datové struktury pro 2D vyhledávání:
quadtree, BSP stromy, k-d stromy, atd., efektivní algoritmy pro vyhledávání, aplikace v GIS.

3. komprese obrazu:
základní principy komprese jednotlivých obrázků, (D)PCM, vektorová kvantizace, transformační metody, ortogonální báze, metody založené na DCT (JPEG), wavelets, fraktální komprese.

4. komprese animací a videosignálu:
základní principy, predikce pohybu, obousměrná interpolace snímků, standardy H.261, MPEG, H.264 AVC

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK