PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální seminář z počítačové grafiky - NPGR005
Anglický název: Special Seminar for Computer Graphics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr005.cz.php
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seminář je určen pro vážné zájemce o počítačovou grafiku z řad studentů a doktorandů oboru Informatika (není samozřejmě podmínkou) i zaměstnanců fakulty. Cílem je informovat o zajímavých moderních partiích oboru i o metodách a algoritmech, které jsou ještě ve fázi vývoje. Seminář je referativní, témata budou záležet na zájmu účastníků. Kromě účastníků referují na semináři občas i pozvaní externisté.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná účast na seminářích (max. 2 zmeškané semináře v semestru) plus přednáška studenta.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (29.10.2019)

Není.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (19.06.2019)

There is no exam. The credit is given for regular attendance and a presentation in a seminar given by the student.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Pelikán (13.05.2008)

Referáty na témata z počítačové grafiky a visualizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK