PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačové vidění a inteligentní robotika - NPGR001
Anglický název: Computer vision and intelligent robotics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/teaching/MFFUK-NPGR001/Zima2017/
Garant: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Neslučitelnost : NPGR040
Záměnnost : NPGR040
Je neslučitelnost pro: NPGR040
Je záměnnost pro: NPGR040
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.01.2019)
Předmět stručně uvede metody digitálního zpracování obrazu a zaměří se podrobněji na počítačového vidění, kde jsou pozorované obrazy interpretovány, pozorovány v trojrozměrném světě nebo pohybu. Zmíníme se také o nástrojích rozpoznávání a ukážeme některé úlohy inteligentní robotiky.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (21.01.2019)

Hlaváč V., Sedláček M. Zpracování signálů a obrazů, skriptum Elektrotechnické fakulty ČVUT, Vydavatelství ČVUT, 3. vydání. Praha 2009, 220 s.

Šonka M., Hlaváč V., Boyle R. Image processing analysis and machine vision, 4th edition, Cengage Learning, Toronto, Canada, 2014, 912 s.

Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V. Image processing analysis and machine vision, A MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007, 255 s. K dispozici jsou volně řešené příklady, viz http://visionbook.felk.cvut.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (21.01.2019)

Úvod - zpracování obrazu, analýza obrazu a počítačové vidění. Digitální obraz, obrazová funkce a vlastnosti 2D obrazu. Vznik obrazu, jeho získání. Zpracování obrazu jako 2D signálu. Předzpracování obrazu. Segmentace obrazu. Popis objektů v obrazech. Přehled o rozpoznávání. Matematická morfologie pro analýzu obrazu. Analýza pohybu. Komprese obrazu. 3D vidění, geometrie. 3D informace z jedné a více kamer. Průmyslové aplikace počítačového vidění. Inteligetní robotika syntetizující více disciplín. Přehled o kinematice, statice a dynamice robotů. Úlohy metody a inteligentní robotiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK