PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Počítačové vidění a inteligentní robotika - NPGR001
Anglický název: Computer vision and intelligent robotics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/teaching/MFFUK-NPGR001/Zima2017/
Garant: prof. doc. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (16.05.2018)

Předmět stručně uvede metody digitálního zpracování obrazu a zaměří se podrobněji na počítačového vidění, kde jsou pozorované obrazy interpretovány, pozorovány v trojrozměrném světě nebo pohybu. Zmíníme se také o nástrojích rozpoznávání a ukážeme některé úlohy inteligentní robotiky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (15.05.2018)

  • Hlaváč V., Sedláček M. Zpracování signálů a obrazů, skriptum Elektrotechnické fakulty ČVUT, Vydavatelství ČVUT, 3. vydání. Praha 2009, 220 s.
  • Šonka M., Hlaváč V., Boyle R. Image processing analysis and machine vision, 4th edition, Cengage Learning, Toronto, Canada, 2014, 912 s.
  • Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V. Image processing analysis and machine vision, A MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007, 255 s. K dispozici jsou volně řešené příklady, viz http://visionbook.felk.cvut.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (15.05.2018)

Úvod - zpracování obrazu, analýza obrazu a počítačové vidění. Digitální obraz, obrazová funkce a vlastnosti 2D obrazu. Vznik obrazu, jeho získání. Zpracování obrazu jako 2D signálu. Předzpracování obrazu. Segmentace obrazu. Popis objektů v obrazech. Přehled o rozpoznávání. Matematická morfologie pro analýzu obrazu. Analýza pohybu. Komprese obrazu. 3D vidění, geometrie. 3D informace z jedné a více kamer. Průmyslové aplikace počítačového vidění. Inteligetní robotika syntetizující více disciplín. Přehled o kinematice, statice a dynamice robotů. Úlohy metody a inteligentní robotiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK