Informační struktura věty a výstavba diskurzu - NPFX082
Anglický název: Information Structure of Sentences and Discourse Structure
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPFL082
Garant: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Prerekvizity : {NXXX011, NXXX012, NXXX013, NXXX070, NXXX071}
Neslučitelnost : NPFL082
Záměnnost : NPFL082
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. (22.05.2023)
Informační struktura věty, dělící větu na část (základ), o které věta vypovídá, a část, která je jejím ohniskem, je východiskem pro studium nadvětných celků, tedy diskursu (textu). Přednáška pojednává o sémantickém dosahu této struktury, o jeho jazykovém vyjádření a o jeho formálním zachycení, a to na materiálu Pražského závislostního korpusu. Dále se zaměřujeme na otázky výstavby nadvětných celků (diskursu), tj. na vztahy informační struktury, koreference a diskurzních vztahů v užším smyslu. Výuka v češtině a angličtině podle složení skupiny. Předmět se vyučuje jednou za dva roky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ZIKANOVA (09.10.2017)

Aktivní účast ve výuce

Plnění domácích úkolů v zadaných termínech

Zápočet nelze opakovat

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (29.01.2019)
 • FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 • MATHESIUS, Vilém. Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, 1947.
 • NEDOLUZHKO, Anna: Rozšířená textová koreference a asociační anafora (Koncepce anotace českých dat v Pražském závislostním korpusu). Copyright © Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha, Česká republika, ISBN 978-80-904571-2-6, 268 pp., 2011.
 • SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; BURÁŇOVÁ, Eva. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia, 1980.
 • SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; PANEVOVÁ, Jarmila. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht: Reidel Publishing Company; Praha: Academia, 1986.
 • ZIKÁNOVÁ, Šárka; HAJIČOVÁ, Eva; HLADKÁ, Barbora; JÍNOVÁ, Pavlína; MÍROVSKÝ, Jiří; NEDOLUZHKO, Anna; POLÁKOVÁ, Lucie; RYSOVÁ, Kateřina; RYSOVÁ, Magdaléna; VÁCL, Jan. Discourse and Coherence. From the Sentence Structure to Relations in Text. Copyright © ÚFAL, Praha, Czechia, ISBN 978-80-904571-8-8, 274 pp., 2015.
 • ZIKÁNOVÁ, Šárka; POLÁKOVÁ, Lucie; JÍNOVÁ, Pavlína; NEDOLUZHKO, Anna; RYSOVÁ, Magdaléna; MÍROVSKÝ, Jiří; HAJIČOVÁ, Eva. Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu . In: Slovo a slovesnost, Vol. 76, Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, ISSN 0037-7031, pp. 163-197, 2015.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (29.01.2019)
 1. Pojem informační struktury věty (v tradiční terminologii: aktuální členění věty) jako sémanticky relevantního aspektu větné stavby a jazykové prostředky jeho vyjádření v různých typech jazyků.
 2. Zachycení informační struktury ve formálním popisu jazyka.
 3. Informační struktura a její anotování v počítačovém Pražském závislostním korpusu.
 4. Využití anotovaného počítačového korpusu k ověřování teoretických hypotéz obecně a v oblasti informační struktury věty zvlášť.
 5. Od stavby věty k výstavbě nadvětných celků (diskursu): jak lze poznatků o struktuře věty využít pro studium různých aspektů diskursu.
 6. Pojem společné zásoby znalostí mluvčího a posluchače a hierarchie stupňů aktivovanosti jednotlivých prvků tésto zásoby. Aplikace na rozbor textů různého stylistického charakteru.
 7. Otázky reference výrazů v textu, odkazování v textu, koreference.
 8. Zachycení koreference v Pražském závislostním korpusu, a možností počítačové analýzy koreferenčních vztahů.
 9. Diskurzní vztahy a jejich zpracování v Pražském závislostním korpusu