Čtení z pragmatiky a sémantiky - NPFL115
Anglický název: Reading from semantics and pragmatics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl115
Garant: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. (10.02.2022)
Cílem předmětu je poskytnout hlubší teoretické základy pro pochopení jazykových jevů, které bývají obtížné z hlediska počítačového zpracování (přenesený význam, inference, presupozice, řečové akty). Budeme se věnovat mimo jiné lexikální sémantice, sémantické struktuře víceznačných slov a konstrukcí, otázce deixe a deiktických komponentů významu, teorii reference a gramatické sémantice. V oblasti pragmatiky se zaměříme na základní texty oboru a na literaturu posledních let věnovanou výzkumu pragmatických aspektů textové koherence. Předmět se vyučuje podle zájmu studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. (10.02.2022)

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší teoretické základy pro pochopení jazykových jevů, které bývají obtížné z hlediska praktického počítačového zpracování (přenesený význam, inference, presupozice, řečové akty). V rámci sémantiky se budeme věnovat mimo jiné lexikální sémantice, sémantické struktuře víceznačných slov a konstrukcí, otázce deixe a deiktických komponentů významu, teorii reference a gramatické sémantice. V oblasti pragmatiky se zaměříme především na základní texty oboru a na českou a zahraniční literaturu posledních let věnovanou výzkumu pragmatických aspektů textové koherence, teorie relevance a postojům autora k textu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ZIKANOVA (09.10.2017)

Aktivní účast ve výuce, domácí příprava (četba odborných textů)

Vypracování terminologického slovníčku

Zápočet nelze opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (29.04.2016)

Bühler, Karl. Die Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache.

Theory of language : the representational function of language / Karl Bühler. Transl. by Donald Fraser Goodwin. In collab. with Achim Eschbach.

Morris, Charles W. Signs, Language and Behavior. New York: Prentice-Hall, 1946. Reprinted, New York: George Braziller, 1955. Reprinted in Charles Morris, Writings on the General Theory of Signs (The Hague: Mouton, 1971), pp. 73-397.

Jakobson R., "Closing Statement: Linguistics and Poetics," in Style in Language (ed. Thomas Sebeok), 1960.

Austin, J. L (1962): How to Do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962.

Levinson, S. C. (1983). Pragmatics.

Riemer, N. (2010). Introducing semantics. UK: Cambridge University Press.

Riemer, N. (ed.). (2015). The Routledge Handbook of Semantics, UK.

Searle, John - Vanderveken, D. (1985). Foundations of Illocutionary Logic.

Grice, P. (1975): Logic and Conversation. Syntax and Semantics, Vol. 3, Speech Acts, ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan. New York: Academic Press, pp. 41-58.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (29.04.2016)

I. Obecný úvod

  • Morrisův trojúhelník syntax - sémantika - pragmatika
  • Význam a kontext: vzájemná propojenost sémantiky a pragmatiky, přizpůsobení významu kontextu

II. Sémantika

  • Lexikální sémantika a lexikální typologie, sémantika konstrukcí
  • Sémantika a morfosyntax: sémantika slovních druhů, času a vidu
  • Kognitivní sémantika
  • Formální sémantika

III. Pragmatika - základní texty oboru

  • Funkce jazyka (K. Bühler, R. Jakobson)
  • Řečové akty (J. L. Austin, J. Searle)

IV. Pragmatika - novější přístupy

  • Griceovy maximy, teorie relevance
  • Presupozice a výstavba diskurzu