Statistické dialogové systémy - NPFL099
Anglický název: Statistical Dialogue Systems
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.
Neslučitelnost : NPFX099
Záměnnost : NPFX099
Je neslučitelnost pro: NPFX099
Je záměnnost pro: NPFX099
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Předmět představí pokročilé problémy a aktuální výzkum v oblasti dialogových systémů, hlasových asistentů a konverzačních systémů (chatbotů). Po stručném úvodu do tématu se bude zabývat především použitím strojového učení – zejména hlubokého učení/neuronových sítí – jak v jednotlivých částech tradiční architektury dialogových systémů, tak v tzv. end-to-end přístupech (spojování více komponent). Tento předmět volně navazuje na předmět NPFL123 Dialogové systémy, lze ho však absolvovat samostatně. Rozpoznávání a syntéza řeči se v předmětu probírá pouze okrajově.
Poslední úprava: Vidová Hladká Barbora, doc. Mgr., Ph.D. (25.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Složení zkoušky (písemný test založený na odpřednesené látce), plnění zápočtových úkolů na cvičení (implementace modelů strojového učení pro dialogové systémy).

Poslední úprava: Vidová Hladká Barbora, doc. Mgr., Ph.D. (13.05.2019)
Literatura -
 • McTear: Conversational AI: Dialogue Systems, Conversational Agents, and Chatbots. Morgan & Claypool 2021.
 • Jurafsky & Martin: Speech & Language processing. 3rd ed. draft, kap. 24-25, https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
 • Lemon & Pietquin (eds.): Data-Driven Methods for Adaptive Spoken Dialogue Systems. Springer 2012, http://www.springer.com/gb/book/9781461448020
 • Rieser & Lemon: Reinforcement learning for adaptive dialogue systems. Springer 2011. http://www.springer.com/gp/book/9783642249419
 • Jokinen & McTear: Spoken dialogue systems. Morgan & Claypool 2010. https://books.google.co.uk/books/about/Spoken_Dialogue_Systems.html?id=ualwulnD020C
 • McTear et al.: The Conversational Interface: Talking to Smart Devices. Springer 2016.
 • Gao et al.: Neural Approaches to Conversational AI: Question Answering, Task-oriented Dialogues and Social Chatbots. now publishers 2019. http://arxiv.org/abs/1809.08267
 • Psutka et al.: Mluvíme s počítačem česky. Academia 2006.
 • + aktuální články z oboru

Poslední úprava: Dušek Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (10.05.2022)
Sylabus -

Dialogové systémy - stručný úvod

 • uplatnění dialogových systémů
 • základní komponenty dialogového systému
 • reprezentace znalostí v dialogovém systému
 • data a evaluace
 • lingvistické aspekty dialogu

Porozumění jazyku (NLU)

 • sémantická reprezentace promluv
 • statistické metody pro NLU

Řízení dialogu

 • reprezentace dialogu jako (částečně pozorovatelný) markovovský rozhodovací proces (PO)MDP
 • sledování stavu dialogu
 • výběr optimální akce
 • zpětnovazební učení
 • simulace uživatele
 • hluboké zpětnovazební učení (pomocí neuronových sítí)

Generování odpovědi (NLG)

 • úvod do NLG, základní metody (šablony)
 • generování pomocí neuronových sítí

End-to-end dialogové systémy

 • trénování z konverzací na omezené doméně
 • multi-task learning
 • vícedoménové systémy, few-shot learning
 • použití předtrénovaných jazykových modelů

Systémy pro otevřené domény (chatboty)

 • generativní systémy (sequence-to-sequence, hierarchické modely)
 • vyhledávání informací
 • hybridní systémy

Etické otázky dialogových systémů

Multimodální systémy

 • klasické multimodální systémy
 • neuronové systémy, visual dialogue
Poslední úprava: Dušek Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (10.05.2022)