Moderní metody v počítačové lingvistice - NPFL095
Anglický název: Modern Methods in Computational Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://github.com/ufal/NPFL095/wiki
Garant: Mgr. Martin Popel, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Úvodní seminář o významných článcích z oblasti moderní počítačové lingvistiky (např. tagging, parsing, strojový překlad), strojového učení a příbuzných oborů. Jedná se o referativní a diskuzní seminář, jehož cílem je seznámit studenty se základní odbornou literaturou i vědeckou komunikací a také vyzkoušet si prezentaci zadaného článku.
Poslední úprava: T_UFAL (12.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu -
prezentace jednoho článku, příprava kvizových otázek ke článku
odpovědi na kvízové otázky ke všem článkům
aktivní účast v diskusích, která je podmíněna přečtením článků předem a účastí na semináři
v případě více než tří zmeškaných seminářů nebo termínů odevzdání bude vyžadována náhradní práce (např. sepsání podrobného referátu o daném článku).
Podrobnosti viz https://github.com/ufal/NPFL095/wiki/Requirements-for-getting-credits

Poslední úprava: Popel Martin, Mgr., Ph.D. (10.10.2023)
Literatura -

Sborníky konferencí zaměřených na počítačovou ligvistiku (ACL, NAACL, EACL, COLING, CONLL, EMNLP atd.)

a časopisy (Computational Linguistics, Computer Speech and Language atd.).

https://aclanthology.info/

Poslední úprava: Popel Martin, Mgr., Ph.D. (15.01.2019)
Sylabus -

Náplň semináře se přizpůsobuje zájmu účastníků a nově publikovaným výsledkům v oboru.

Vybrané články jsou vždy ohlášeny předem, aby si je mohli účastníci prostudovat a

přispět k diskuzi v průběhu prezentace.

Podmínkou zápočtu je kromě prezentace článků také aktivní účast na seminářích.

Poslední úprava: T_UFAL (10.05.2010)