Algoritmy pro automatické zpracování jazykových struktur - NPFL049
Anglický název: Algorithms for Automated Language Structure Processing
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Prerekvizity : NDMI011, NPRG005, NTIN013
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (15.05.2002)
Jednosemestrální seminář se širokým záběrem na převážně nestatistické algoritmy pro automatické učení různých jazykových jevů. Uchazeč bude seznámen s nejaktuálnějšími poznatky zpracování přirozeného jazyka pomocí: učení pravidel (Rule-based), učení na základě příkladů (Memory/Analogy-based), využití neuronových sítí a genetických algoritmů, naivní přístupy, metoda částečných stromů (asociace k Tree-Adjoining Grammars), způsoby kombinace různých přístupů. Bude kladen důraz na samostatnou práci studentů v konkrétní aplikaci jednoho z uvedených paradigmat.
Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (16.05.2002)

Obsah semináře je měnný a předpokládá se detailnější zaměření a zkoumání vždy určitého paradigmatu z:

  • učení pravidel (Rule-based),
  • učení na základě příkladů (Memory/Analogy-based),
  • využití neuronových sítí a genetických algoritmů,
  • naivní přístupy,
  • metoda částečných stromů (asociace k Tree-Adjoining Grammars),
  • způsoby kombinace různých přístupů.

Uvedené algoritmy budou zpracovávány pomocí hotových algoritmů popřípadě část semináře bude věnován jejich modifikaci či vývoje nových algoritmů. Předpokládá se studium doporučených publikací a jejich implementace.

Pro další podrobnosti a aktuální seznam literatury viz. http://ckl.mff.cuni.cz/~ribarov.