PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Číslicové zpracování signálu, analýza a syntéza řeči - NPFL041
Anglický název: Digital Signal Processing, Speech Analysis and Synthesis
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://epos.ure.cas.cz/pfl041/
Garant: Petr Horák
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (15.05.2002)
Úvod do číslicového zpracování signálu se zaměřením na zpracování řeči, akustika řeči, metody analýzy řečového signálu v časové i kmitočtové oblasti, kódování řeči, syntéza řečového signálu v časové i kmitočtové oblasti.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Digital Processing of Speech Signals (Rabiner, Schafer, 78)

An Introduction to Text-to-Speech Synthesis (Dutoit, 96)

Číslicově zpracování signálů (Uhlíř, Sovka 95)

Transformace Z a některá její použití (Vích 83)

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (15.05.2002)
  • diskrétní signály a soustavy, DFT, FFT, transformace Z, číslicově filtry
  • akustika řeči, spektrální a časově charakteristiky řeči
  • analýza řečových signálů v časově oblasti, spektrální analýza, detekce základního tónu řeči, analýza a syntéza základního tónu řeči, detekce formantových kmitočtů

Cvičení 1 - Analýza řeči

  • analýza řečových signálů ve kmitočtové oblasti, spektrální analýza, rychlá Fourierova transformace - FFT
  • kódování řeči, lineárně prediktivní kódování, analýza a syntéza řeči, pokročilé kompresní algoritmy kódování řeči (RELP, CELP), kódovací algoritmy použité v sítích GSM

Cvičení 2 - Kódování řeči

  • metody syntézy řečových signálů, parametrický model syntézy řeči, formantová syntéza, lineárně prediktivní syntéza, kepstralni syntéza, harmonické modelování řeči, syntéza řeči v časově oblasti

Cvičení 3 - Syntéza řeči

  • kepstralni analýza, metoda dynamického borceni časově osy (DTW), Viterbiho algoritmus, skryté markovovské modely (HMM)
  • verifikace a rozpoznávání mluvčího, forenzní identifikace mluvčího
  • metody automatického rozpoznávání řeči, rozpoznávání izolovaných slov, rozpoznávání plynulé řeči

Cvičení 4 - Rozpoznávání řeči

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK