PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody automatizovaného překladu - NPFL015
Anglický název: Methods of Automated Translation
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je záměnnost pro: ATKL00314
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět se týká historie a současnosti automatizovaného překladu přirozených jazyků. V historických souvislostech představí jednotlivé metody automatického překladu, zejména klasický překlad pomocí ručně psaných pravidel, překlad založený na přikladech a na znalostech. Dále budou podrobně představeny zajímavé světové i domácí překladové systémy (TAUM-METEO, Systran, Eurotra, ETAP, Ruslan, Česílko apod.). Studenti se dále seznámí s metodami a systémy strojem podporovaného překladu.
Poslední úprava: T_UFAL (10.05.2013)
Literatura -
  • Hutchins, W.J. (1986) Machine translation: past, present, future. Ellis Horwood, Chichester
  • Arnold, D. a kol. (1994) Machine translation: An introductory guide. Blackwell, Oxford
  • Kirschner, Z. (1987) APAC3-2: An English-to-Czech Machine Translation System. Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung XIII, MFF UK Praha
  • Bonnie J.Dorr, Pamela Jordan, John W.Benoit: A Survey of Current Paradigms in Machine Translation, 1998.
  • Michael Carl and Andy Way (eds.): Recent advances in example-based machine translation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. xxxi, 482pp. [ISBN: 1-4020-1400-7]
  • Philipp Koehn & Kevin Knight: Introduction to statistical machine translation. Tutorial notes, at AMTA 2004: Sixth biennial conference of the Association for Machine Translation in the Americas, September 28, 2004, Georgetown University, Washington, DC, USA
Poslední úprava: Kuboň Vladislav, doc. RNDr., Ph.D. (21.05.2007)
Sylabus -

1. Úvod: využití strojového překladu, vymezení vzhledem k ostatním lingvistickým oborům a aplikacím, základní typologie systémů, stručný vývoj od konce 40.let.

2. Lingvistické problémy překladu a jejich řešení: víceznačnost, souznačnost v jednom jazyce a v překladu, anafora, dosah kvantifikátorů.

3. Pre- a post-editace, řízený jazyk a jejich vliv na kvalitu překladu.

4. Různé koncepce strojového překladu a jejich porovnání: symbolické, založené na příkladech, na znalostech; transfer, interlingua, pivotní jazyk, překladová paměť.

5. Praktické využití a kritéria pro hodnocení systémů: hledání efektivního způsobu spolupráce člověka a systému, hodnocení kvality překladu a ekonomické výhodnosti.

6. Představení experimentálních a dostupných komerčních systémů.

Poslední úprava: T_UFAL (10.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK