PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální dovednosti a práce s lidmi II - NPEP604
Anglický název: Social Skills and Work II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: MUDr. Pavla Mendlová
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NUFY087, NUFY106
Záměnnost : NUFY106
Je záměnnost pro: NUFY106
Anotace
Cílem semináře je rozvíjet konkrétní sociální dovednosti a osobnostní zdatnosti účastníků. Jedná se o druhou část dvousemestrálního kurzu. Program je připraven jako povinně volitelný kurz pro zájemce. Ve 2. semestru: Získáme větší jistotu při vedení skupin a každodenním kontaktu s lidmi. Naučíme se sdělovat nekonfliktní kritiku, reagovat konstruktivně na agresivní kritiku, odmítat žádosti o laskavost a účinně reagovat na manipulaci včetně automanipulace Prohloubíme svoji schopnost při práci s lidmi vnímat nejen naše emoce, ale i vlastní tělo. Procvičíme si používání těchto principů.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Literatura -

Doporučená literatura sloužící k získání většího přehledu o probírané látce (není požadováno pro získání zápočtu).

 • d´Ansembourg T. Přestaňte být hodní, buďte sami sebou. 2013, Rybka Publishers
 • Bahbouh R. Pohádka o ztracené krajině. Psychologie sebekoučování. 2010 Bahbouh
 • Brownová B. , Síla zranitelnosti. 2015 Návrat domů
 • Covey S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. 2017 Management Press
 • Cloud H., Townsend J.S. Hranice, 2002, Návrat domů
 • Csikszentmihalyi M. Flow. O štěstí a smyslu života. 2015, Portál
 • Fulgum R. Už hořela, když jsem si do ní lehal. 1996, Argo
 • Honzák R. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. 2018, Vyšehrad
 • Mischel W. Marshmallow test. Jak se naučit sebekontrole. 2015, Ikar
 • Schultz von Thun, F. Jak spolu komunikujeme ? 2005, Grada
 • Williams M., Penman D. Všímavost. 2014, Anag

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (24.05.2022)
Metody výuky

Hlavní metodou práce jsou v tomto semináři sebezkušenostní aktivity, během kterých budeme popisovat své prožitky a seznamovat se s praktickými doporučeními, která se váží k jednotlivým dovednostem. Tato doporučení budou vycházet z poznatků o fungování mozku, které budou na seminářích sdíleny.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (31.01.2018)
Sylabus -
Anotace:
Cílem semináře je rozvíjení konkrétních sociálních dovedností účastníků, jejich hlubší sebepoznání, osobnostní rozvoj a zvyšování resilience. Jedná se o druhou dvousemestrálního kurzu, program je připraven jako volitelný kurz pro zájemce, kteří absolvovali první část kurzu v zimním semestru. I v tomto semestru budeme zkoumat, jak se o sebe starat a jak se sebou vycházet, abychom se mohli co nejlépe starat a vycházet s naším okolím včetně žáků. Dál budeme rozvíjet pozitivní komunikační dovednosti, konstruktivní zpětnou vazbu i konkrétní možnosti využití koučovacích technik v učitelské praxi. Opět budeme v bezpečném prostředí experimentovat, hrát si, inspirovat se navzájem a s respektem nacházet a pojmenovávat naše osobní postupy práce s emocemi, motivací a zodpovědností, abychom pak mohli s hlubokým porozuměním být lepšími průvodci a podporou našim žákům.

Sylabus:
Klíčovou metodikou jsou sebezkušenostní aktivity, individuálně i v týmu, s následnou reflexí a převedením získaných vhledů do reálné každodenní praxe účastníků. Seminář je veden koučovacími technikami, se zaměřením na hledání vlastních osobních strategií a individualizovaných řešení. Každé setkání má určité ucelené téma, jednotlivá témata na sebe navazují. Nedílnou součástí semináře je vedení sebezkušenostního deníku každým z účastníků.

Témata:
 • Nejsem žádný Maslo(w) aneb (ne)potřebné potřeby
 • Aktivní naslouchání sobě i druhým
 • Stanovování, dodržování a komunikace hranic - jak říkat „Ne“ pozitivně
 • Prevence a konstruktivní řešení konfliktů ve třídě i ve sborovně
 • Zpětná vazba, reflexe a hledání kompromisů - odvaha dělat chyby a učit (se)
 • Učitelem sobě i ostatním II - kazuistiky využití koučování v učitelské praxi

Co mi seminář může přinést?

 • Především mnoho otázek???.
 • Lepší pochopení toho kdo jsem, co jsem, kde jsem a kam jdu, co chci, co potřebuji, jak funguji, s čím od sebe můžu počítat a s čím ne, jak se můžu podpořit, jak se sebou nejlépe zacházet, abych byl/a trvale udržitelně co nejspokojenější já i moje okolí.
 • Zážitky sdílení s ostatními, spolupráce, vzájemné podpory a inspirace
 • Moje osobní, vlastní hlavou a srdcem najitá řešení a praktické postupy pro konkrétní denní situace, sebereflexi a vnitřní motivaci.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
Studijní opory -

Veřejně přístupný online kurz s názvem Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku. Kurz je přístupný na www.seduo.cz .

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (24.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK