PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální dovednosti a práce s lidmi I - NPEP602
Anglický název: Social Skills and Work I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: MUDr. Pavla Mendlová
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NUFY087, NUFY105
Záměnnost : NUFY105
Anotace
Cílem semináře je rozvíjet konkrétní sociální dovednosti a osobnostní zdatnosti účastníků. Jedná se o první část dvousemestrálního kurzu. Program je připraven jako povinně volitelný kurz pro zájemce. V prvním semestru: Získáme příležitost uvědomit si, co se v nás při kontaktu s lidmi děje. Naučíme se lépe si uvědomovat a zvládat vlastní emoce. Získáme řadu inspirací pro řešení mezilidských situací, které dennodenně prožíváme. Osvojíme si konkrétní principy vedení lidí k odpovědnosti vycházející z poznatků o fungování mozku. Procvičíme si používání těchto principů v situacích z praxe
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Literatura -

Doporučená literatura sloužící k získání většího přehledu o probírané látce (není požadováno pro získání zápočtu).

 • d´Ansembourg T. Přestaňte být hodní, buďte sami sebou. 2013, Rybka Publishers
 • Bahbouh R. Pohádka o ztracené krajině. Psychologie sebekoučování. 2010 Bahbouh
 • Brownová B. Síla zranitelnosti. 2015 Návrat domů
 • Covey S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. 2017 Management Press
 • Cloud H., Townsend J.S. Hranice, 2002, Návrat domů
 • Csikszentmihalyi M. Flow. O štěstí a smyslu života. 2015, Portál
 • Fulgum R. Už hořela, když jsem si do ní lehal. 1996, Argo
 • Honzák R. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad 2018
 • Mischel W. Marshmallow test. Jak se naučit sebekontrole. 2015, Ikar
 • Schultz von Thun, F. Jak spolu komunikujeme ? 2005, Grada
 • Williams M., Penman D. Všímavost. 2014, Anag

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (24.05.2022)
Metody výuky

Hlavní metodou práce jsou v tomto semináři sebezkušenostní aktivity, během kterých budeme popisovat své prožitky a seznamovat se s praktickými doporučeními, která se váží k jednotlivým dovednostem. Tato doporučení budou vycházet z poznatků o fungování mozku, které budou na seminářích sdíleny.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (31.01.2018)
Sylabus

Cílem semináře je rozvíjení konkrétních sociálních dovedností účastníků, jejich hlubší sebepoznání, osobnostní rozvoj a zvyšování resilience. Jedná se o první část dvousemestrálního kurzu, program je připraven jako povinně volitelný kurz pro zájemce. V tomto semestru prozkoumáme, jak co nejlépe vycházet sami se sebou, abychom mohli co nejlépe vycházet s ostatními. Vydáme se na objevnou cestu do hlubin kantorovy duše, labyrintu jeho světa a ráje srdce. V bezpečném prostředí budeme experimentovat, inspirovat se navzájem a s respektem nacházet a pojmenovávat naše osobní postupy práce s emocemi, motivací a zodpovědností, abychom pak mohli s hlubokým porozuměním být lepšími průvodci a podporou našim žákům.

Klíčovou metodikou jsou sebezkušenostní aktivity, individuálně i v týmu, s následnou reflexí a převedením získaných vhledů do reálné každodenní praxe účastníků. Seminář je veden koučovacími technikami, se zaměřením na hledání vlastních osobních strategií a individualizovaných řešení. Každé setkání má určité ucelené téma, jednotlivá témata na sebe navazují. Nedílnou součástí semináře je vedení sebezkušenostního deníku každým z účastníků.

Témata:
 • Seznamka se svým Já aneb Kdo neví, kam jde, skončí někde jinde
 • Rande se svým Já – práce na vztahu se sebou jakou model pro budování vztahů s ostatními
 • Pozitivní komunikace se sebou i ostatními – Labeling vs. Shaping, benefity a techniky pozitivní komunikace
 • Hranice, zodpovědnost a svoboda – tři strany téže mince. K čemu je užitečné mít jasné hranice, jak to udělat a jak to říct okolí
 • Nejspokojenější učitel v okolí – zdroje motivace a možné strategie jejího udržování
 • Koučování v učitelské praxi – učitelem sobě i ostatním

Co mi seminář může přinést?

 • Především mnoho otázek.
 • Lepší pochopení toho kdo jsem, co jsem, kde jsem a kam jdu, co chci, co potřebuji, jak funguji, s čím od sebe můžu počítat a s čím ne, jak se můžu podpořit, jak se sebou nejlépe zacházet, abych byl/a trvale udržitelně co nejspokojenější já i moje okolí.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK