Psychologie (Z) II - NPED037
Anglický název: Psychology (Z) II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2005)
Přednáška je věnována vybraným oblastem pedagogické psychologie (především problematika učení a poznávání), sociální a vývojové psychologie, které jsou významné práci učitele. Cílem semináře je aktivní osvojení základních poznatků a technik pedagogické psychologie.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2005)

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001 Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997 Nakonečný,M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995. Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava spec. poruch učení. Portál, Praha 1997 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2005)

Učení a poznávání. Metakognice a autoregulace. Kreativita a její rozvoj. Modely vyučování a učení. Specifické poruchy učení. Věkové období pubescence a adolescence. Autorita a kázeň ve škole. Socializace. Náročné životní situace a jejich překonávání. Učitel, učitelská profese. Osobnost žáka. Motivace Nové trendy ve výzkumu motivace (podněty k ovlivňování učební motivace - bezprostřední i dlouhodobé strategie). Vůle a její zákonitosti, časová a obsahová dimenze v motivační struktuře dnešních žáků a studentů. Hodnocení žáků z pedagogicko psychologického hlediska Interakce učitel x žák, žáci