PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Psychologie (Z) I - NPED036
Anglický název: Psychology (Z) I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2005)
Pro 3.roc. Bc studia. Seminář je zaměřen na základy obecné psychologie a psychologie osobnosti a vybrané praktické otázky psychologie učení a vyučování na ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2005)

Fontána, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997. Gardner.H.: Dimenze myšlení. Praha, Portál 1999. Goleman,D.: Emoční inteligence. Praha, Columbus 1997. Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F UK 2002 Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995. Nakonečný,M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995. Slavík,J.: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999. Langmajer, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Grada 1998

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2005)

Psychologie - předmět, oblasti psychologie. Učitel a učitelská profese (klinická náročnost učitelství - ambivalence, dilemata a nejistoty učitelské profese, syndrom vyhoření a jeho prevence). Diagnostické a autodiagnostické kompetence učitele. Osobnost žáka (afektivní činitele, kognitivní činitele, sociální a jazykové činitele - rozdíly věku a pohlaví).Klima ve třídě a ve škole, vznik, vývoj a diagnostika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK