PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Psychologie (Z) I - NPED029
Anglický název: Psychology I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Václav Mertin
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NPED010
Záměnnost : NPED010
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (11.03.2004)
Seminář a přednáška věnované základům obecné psychologie, psychologii osobnosti a vybraným praktickým otázkám psychologie učení a vyučování na ZŠ. Určeno pro 2.r.U MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (11.03.2004)

Čáp, Jan: Psychologie výchovy a vyučování. Univerzita Karlova, Praha 1993

Langmeier, Josef: Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Avicenum, Praha 1991, eventuálně 1983

Matějček, Zdeněk: Praxe dětského psychologického poradenství. SPN, Praha 1991

Matějček, Zdeněk: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. SPN, Praha 1992

Sylabus
Poslední úprava: T_KDF (11.03.2004)

Možnosti využití psychologie ve školní praxi.

Psychologické a pedagogické poradenství. Systém výchovného poradenství v ČR.

Psychologická a pedagogická diagnostika. Typy diagnostiky (diagnostika orientovaná na populační normy, na kritérium, autentická diagnostika). Principy testů inteligence. Statistické principy diagnostických metod.

Ohrožené děti. Postižený žák. Integrace postižených žáků. Individuální vzdělávací programy pro postižené žáky. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Motivace žáka. Psychologické aspekty školního hodnocení. Odměna, trest.

Možnosti psychologické intervence ve škole. Individuální vedení. Diskusní skupiny. Peer programy.

Psychologické aspekty spolupráce s rodinou. Vedení rozhovoru s dítětem a rodiči.

Etické aspekty psychologického působení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK