Psychologie - NPED024
Anglický název: Psychology
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Záměnnost : NPED033
Je neslučitelnost pro: NMUM807, NMUM805, NPED033
Je záměnnost pro: NMUM805, NPED033, NMUM807
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (21.05.2003)
Přednáška je věnována vybraným oblastem pedagogické psychologie (především problematika učení a poznávání), sociální a vývojové psychologie,které jsou významné práci učitele Cílem semináře je aktivní osvojení základních poznatků a technik pedagogické psychologie.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (21.05.2003)

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001 Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997 Nakonečný,M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995. Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava spec. poruch učení. Portál, Praha 1997 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1997.

Sylabus
Poslední úprava: T_KDF (21.05.2003)

Témata: Učení a poznávání. Metakognice a autoregulace. Kreativita a její rozvoj. Modely vyučování a učení. Specifické poruchy učení. Věkové období pubescence a adolescence. Autorita a kázeň ve škole. Socializace. Náročné životní situace a jejich překonávání. Učitel, učitelská profese. Osobnost žáka. Motivace. Hodnocení žáka z pedagogicko-psychologického hlediska. Interakce učitel žák, žák - žák.