PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Psychologické praktikum - NPED021
Anglický název: Practical Course in Psychology
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Praktický seminář využívající některých psychologických a částečně i dramaterapeutických technik k prohloubení sebepoznání, lepšímu porozumění vztahům a dění ve skupině a nácviku některých technik práce se skupinou. Získané zkušenosti účastníkům umožní efektivnější cílené vedení třídních kolektivů.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Bakalář, E.: Psychohry 2. Vyšehrad, Praha 1 k 995 Machková, E: Základy dramatické výchovy. SPN, Praha 1980 Portmannová, R., Schneiderová, E.: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění. Portál, Praha 1993 Way, B.: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. ISV, Praha 1996

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK