PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie - NPED020
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (20.04.2004)
Sociální učení. Analýza mezilidských vztahů. Komunikace. Percepce a atribuce. Sebepojetí. Sociální skupina a její charakteristiky, diagnostika vztahů ve skupině. Pozice, role, status. Skupinová dynamika. Rodina a školní třída jako skupina. Náročné a konfliktní sociální situace. Určeno pro 2. r. Mgr. studia.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

,N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK