PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pedagogický seminář I - NPED015
Anglický název: Seminar on Pedagogy I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (21.05.2004)

Praktická cvičení, semináře a exkurze - příklady témat: vývoj a tradice školské soustavy u nás, školské soustavy některých zemí, aktuální otázky našeho školství, řešení problémů, algoritmické a tvořivé přístupy, typy problémů ve výuce M a F, motivace žáků ve výuce M a F. Výběrový seminář pro 3.r. - 4.r. U MF/ZŠ, 4.r. - 5.r. U MF,MI,MDg,FI / SŠ.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním seminární práce. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: ZAK_V7AM/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)

Určí externí přednášející, kteří jsou zváni na jednotlivá témata.

Sylabus -
Poslední úprava: KEKULE/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

Příklady možných témat: Nová maturita, nadané děti, mezinárodní výzkumy ve vzdělávání, stres a jeho zvládání, videotréning, nové pohledy na inteligenci, šikana ve škole, sekty a jejich působení na mládež, pracovně právní podmínky učitelů, asertivita.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK