Seminář z kooperativní teorie her - NOPT060
Anglický název: Cooperative game theory seminar
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~cerny/teach/22-23/coopsem.html
Garant: Mgr. Jan Bok, Ph.D.
RNDr. Martin Černý
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Balko, Ph.D. (24.01.2023)
Rozšiřující seminář k přednášce Kooperativní teorie her NOPT057. Cílem je představení základů modelu teorie kooperativních her, nabídnutí aktuálních otevřených problémů a jejich následné společné řešení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Cílem semináře je dát dohromady studenty a vyučující, kteří mají zájem o kooperativní teorii her. Slouží především jako platforma pro vznik nových témat a formulaci zajímavých problémů, které následně diskutujeme a řešíme. Seminář je směřovaný tím, co jeho účastníky baví a zajímá. Chceme především vybudovat kolektiv, který může spolupracovat i nad rámec semináře. Studenti si mohou také prostřednictvím semináře vyzkoušet, co obnáší výzkum v matematice, otestovat své schopnosti a na základě této zkušenosti na seminář i navázat prostřednictvím bakalářské/magisterské práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Dostatečná a aktivní účast na semináři.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Aktuální seznam literatury na stránkách: https://kam.mff.cuni.cz/~cerny/teach/22-23/coopsem.html

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

V tomto roce se chceme podívat na témata studentů, která řeší v modelu kooperativních her následující otázky:

  • Jak se vypořádat s neurčitostí dat pomocí strojového učení?
  • Jak se vypořádat s problémy, které přináší anonymita ve virtuálním prostředí? (Internet, ...)
  • Jak se vypořádat s neurčitostí dat pomocí stochastického přístupu?

Podle času a zájmu máme připravy ještě následující otázky:

  • Jak v modelu formulovat férovost?
  • Jak se vypořádat s potřebou celočíselnosti řešení?
  • Jak zohlednit vnější vlivy ve výpočtu řešení?
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Účast na semináři je určena jak bakalářským, tak magisterským studentům a není podmíněna docházením na přednášku ani žádnými předešlými znalostmi.

Rozvrh bude domluven na Úmluvě KAM (https://www.mff.cuni.cz/cs/kam/vyuka-a-seminare/umluva).