Kooperativní teorie her - NOPT057
Anglický název: Cooperative game theory
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~cerny/teach/22-23/coop.html
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
RNDr. Martin Černý
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Balko, Ph.D. (04.05.2023)
Přednáška je volným pokračováním bakalářské přednášky NDMI098 Algoritmická teorie her a bude se věnovat zejména tématům souvisejícím s kooperací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Hlavní náplní přednášky je seznámit studenty s modelem kooperativních her. Ve své druhé části přednáška navazuje tématy z algoritmické teorie her zaměřenými na kooperaci a férovost.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Předmět bude zakončen ústní zkouškou s písemnou přípravou.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)
  • Hans Peters: Game Theory, A Multi-Leveled Approach. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
  • Noam Nisan, Tim Roughgarden, Eva Tardos, Vijay V. Vazirani: Algorithmic game theory. Cambridge University Press Cambridge, 2007. On-line
  • Tim Roughgarden, Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory, Cambridge University Press 2016
  • časopisecká

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)
  • Úvod do modelu kooperativních her (cca 8 přednášek)
  • Koncepty férovosti (1-2 přednášky)
  • Routing games (1-2 přednášky)
  • Cena anarchie a regret minimisation (1-2 přednášky)
Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Znalost lineárního programování (například Optimalizační metody ).

Předmět je primárně určen pro studenty magisterských programů teoretická informatika, umělá inteligence a diskrétní modely a algoritmy, ale po předchozí konzultaci s vyučujícím může být vhodný i pro ostatní studenty MFF UK.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Rozvrh bude domluven na Úmluvě KAM (https://www.mff.cuni.cz/cs/kam/vyuka-a-seminare/umluva).