PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algoritmická teorie her a poker - NOPT055
Anglický název: Algorithmic game theory and poker
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Mgr. Martin Schmid
Mgr. Matej Moravčík
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)
Posluchač se seznámí s nejdůležitějšími koncepty teorie her. Získá potřebný teoretický základ pro pochopení state-of-the-art algoritmů pro řešení her s neúplnou informací, jako jsou například karetní hry. Dále se kurz soustředí na karetní hry, konkrétně Poker. Studenti pochopí fungování nejlepších Pokerových programů na světě, včetně jejich slabin a předností. Díky kurzu získají studenti také představu o aplikacích matematické optimalizace. Pro bližší pochopení zde prezentovaných aplikací je vhodné absolvovat pokročilejší přednášky z optimalizace.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

[1] Noam Nisan, Tim Roughgarden, Eva Tardos, Vijay V. Vazirani: Algorithmic Game Theory, Cambridge University Press, 2007.

[2] http://poker.cs.ualberta.ca/publications.html

[3] Martin Schmid: Game Theory and Poker, diplomová práce, MFF UK, 2013.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

1) Formální modely teorie her, reprezentace strategií

 • maticové hry
 • spojité hry
 • stochastické hry
 • extensive form hry

2) Nashovo equilibrium 1

 • optimalita strategie
 • vztah optimality a best response

3) Nashovo equilibrium 2

 • existence či neexistence
 • spojité případy

4) Složitostní třídy

 • polynomiální případy
 • PPAD, NP

5) Poker 1

 • seznámení s hrou
 • formalizace pokeru v rámci modelů teorie her
 • malé karetní hry a jejich řešení

6) Poker 2

 • push-fold hra dvou hráčů
 • matematický model push-fold turnaje

7) Regret

 • představení a formalizace
 • regret matching
 • CFR
 • Monte carlo CFR
 • princip samplování
 • různé samplingy

8) Herní abstrakce

 • bezeztrátové abstrakce
 • imperfect recall abstrakce
 • overfitting

9) Pokerové abstrakce

 • karetní abstrakce
 • sázkové abstrakce

10) Annual Computer Poker Competition

 • soutěž a soutěžící

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK