PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané partie z teorie a metod optimalizace I - NOPT006
Anglický název: Selected Topics on Optimisation Theory and Methods I
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: ()
Některé partie z teoretických základů a metod optimalizace určené pro studenty MFF jiné než ze směru optimalizace.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Karmanov,V.G.: Matěmatičeskoje programmirovanije, Moskva \"Nauka\" 1986

Poljak,B.T.:Vvěděnije v optimalizaciju, Moskva \"Nauka\" 1983

Rockafellar,R.T.: Convex Analysis, Princeton University Press 197O, rus. překlad z r. 1973 vydalo nakl. \"Mir\" Moskva

Hamala,M.: Nelineárne programovanie,2.vyd.,Alfa Bratislava

Himmelblau,D.M.: Applied Nonlinear Programming,McGraw-Hill 1972,rus.překlad vzd. nakl. \"Mir\" Moskva 1975

Ašmanov,S.A.,Timochov,A.V.: Těorija optimizacii v zadačach i upražněnijach, Moskva \"Nauka\", 1991

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Základní vlastnosti konvexních množin.

Základní vlastnosti konvexních funkcí.

Teorie konvexního programování,Kuhn-Tuckerova věta.

Některá zobecnění-kvazikonvexní funkce,pseudokonvexní funkce.

Nediferencovatelné konvexní funkce, pojem subgradientu a jeho vlastnosti, počítání subgradientů.

Metody minimalizace funkce jedné proměnné.

Metody řešení úloh kvadratického programování.

Metody přípustných směrů.

Gradientní metody.

Metody postupné nepodmíněné minimalizace (SUMT), bariérové a penalizační funkce.

Některé postupy diskretní optimalizace.

Některé přístupy k řešení vícekriterálních optimalizačních úloh.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK