PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metody laserové spektroskopie v polovodičové spintronice - NOOE121
Anglický název: Methods of Laser Spectroscopy in Semiconductor Spintronics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (12.05.2006)
Princip optické generace spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích, mechanismy ztráty spinové koherence. metody laserové spektroskopie, experimentální uspořádání, způsoby vyhodnocování naměřených dat. Použití časově rozlišených metod pro studium relaxace spinu v polovodičích a jejich nanostrukturách.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní.

Literatura
Poslední úprava: NEMEC (23.05.2006)

N. Samarth, An Introduction to Semiconductor Spintronics. Vol 58 of Solid State Physics (Advances in Research and Applications), Eds. H. Ehrenreich, F. Spaepen, Elsevier, Amsterdam, Boston, London, New York, 2004.

F.X. Bronold, A. Saxena, D.L. Smith, Electron Spin Dynamics in Semiconductors. Vol 58 of Solid State Physics (Advances in Research and Applications), Eds. H. Ehrenreich, F. Spaepen, Elsevier, Amsterdam, Boston, London, New York, 2004.

Semiconductor Spintronics and Quantum Computation. Eds. D. D. Awschalom, D. Loss, N. Samarth, Nanoscience and Technology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2002.

Optical Orientation. Eds. F. Meier, B. Zakharchenya, Vol. 8 of Modern Problems in Condensed Matter Sciences, North-Holland, Amsterdam, 1984.

Spin Electronics. Eds. M. Ziese, M. J. Thornton, Lecture Notes in Physics, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2001.

Sin-itiro Tomonaga, The Story of Spin. The University of Chicago Press, Chicago, London, 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: NEMEC (23.05.2006)
  • Spin v polovodičích.
  • Způsoby generace spinově polarizovaných nosičů náboje.
  • Princip optické generace spinově polarizovaných nosičů náboje.
  • Mechanismy ztráty spinové koherence.
  • Metody laserové spektroskopie – časově rozlišená luminiscence, Faradayova a Kerrova rotace, metoda excitace a sondování.
  • Konkrétní experimentální uspořádání a způsoby vyhodnocování naměřených dat.
  • Příklady experimentů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK