PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Optická spektroskopie ve spintronice - NOOE120
Anglický název: Optical Spectroscopy in Spintronics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (12.05.2006)
Spin v pevných látkách. Způsoby generace a detekce spinově polarizovaných nosičů náboje v kovech a polovodičích. Mechanismy ztráty spinové polarizace. Experimentální metody optické spektroskopie, příklady typických výsledků. Současné a předpokládané aplikace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní.

Literatura
Poslední úprava: NEMEC (23.05.2006)

N. Samarth, An Introduction to Semiconductor Spintronics. Vol 58 of Solid State Physics (Advances in Research and Applications), Eds. H. Ehrenreich, F. Spaepen, Elsevier, Amsterdam, Boston, London, New York, 2004.

F.X. Bronold, A. Saxena, D.L. Smith, Electron Spin Dynamics in Semiconductors. Vol 58 of Solid State Physics (Advances in Research and Applications), Eds. H. Ehrenreich, F. Spaepen, Elsevier, Amsterdam, Boston, London, New York, 2004.

Semiconductor Spintronics and Quantum Computation. Eds. D. D. Awschalom, D. Loss, N. Samarth, Nanoscience and Technology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2002.

Optical Orientation. Eds. F. Meier, B. Zakharchenya, Vol. 8 of Modern Problems in Condensed Matter Sciences, North-Holland, Amsterdam, 1984.

Spin Electronics. Eds. M. Ziese, M. J. Thornton, Lecture Notes in Physics, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2001.

Sin-itiro Tomonaga, The Story of Spin. The University of Chicago Press, Chicago, London, 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: NEMEC (23.05.2006)
  • Zavedení spinu v pevných látkách.
  • Spin v polovodičích a kovech.
  • Způsoby generace a detekce spinově polarizovaných nosičů náboje v kovech a polovodičích.
  • Princip optické generace spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích.
  • Relaxace a rozfázování spinu.
  • Fyzikální mechanismy odpovědné za relaxaci a rozfázování spinu.
  • Experimentální metody optické spektroskopie pro studium spinově polarizovaných nosičů v polovodičích, příklady typických výsledků.
  • Spintronika - současné a předpokládané aplikace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK