PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály a technologie - NOOE114
Anglický název: New Materials and Technologies
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Anotace -
Polovodičové materiály a elektronické prvky pro optoelektronické aplikace v infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra. Růst monokrystalů, zpracování podložek, příprava elektronických struktur. Charakterizační techniky. Vakuová technika. Aplikace (zdroje osvětlení, detektory záření, solární články, speciální optoelektronika).
Poslední úprava: Kopecký Vladimír, RNDr., Ph.D. (21.09.2021)
Cíl předmětu -

Přednáška je vhodná pro studenty všech stupňů studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Studenti si rozšíří znalosti o stávajících i nových materiálech, používaných převážně v elektronických a optoelektronických aplikacích.

Budou seznámeni s technologií přípravy těchto materiálů, s charakterizačními technikami a současnými aplikacemi.

Učebna a čas přednášky bude zafixován na počátku semestru po konzultaci se zapsanými studenty.

The lecture is suitable for students of all levels of study (bachelor's, master's, doctoral). Students will expand their knowledge of existing and new materials, used mainly in electronic and optoelectronic applications.

They will be acquainted with the technology of preparation of these materials, with characterization techniques and current applications.

The classroom and the time of the lecture will be fixed at the beginning of the semester after consultation with the enrolled students.

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (20.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (20.09.2021)
Literatura -

H.Frank, Fyzika a technika polovodičů, SNTL Praha 1990,

D.K.Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, Wiley-IEEE Press, ISBN: 978-0-471-73906-7

P.Capper, Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials, 2005, Ed. P. Capper, Wiley, ISBN 0-470-85142-2

P. Rudolph, Handbook of Crystal growth, Second Edition, 2015, Ed. P. Rudolph, Elsevier, ISBN 978-0-444-63303-3, DOI: https://doi.org/10.1016/C2013-0-09791-5

Suitable papers in scientific journals.

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (20.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Student dostane celkem dvě otázky, jednu z materiálů, druhou z aplikací.

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (10.06.2019)
Sylabus -

A. Materiály.

Úzkozónové a širokozónové polovodiče pro součástky do infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra

(Si, Ge, GaAs, CdTe/CdZnTe, obecně polovodiče skupiny IV, III-V, II-VI, IV-VI).

Safír, Grafen, Kompozity.

Příprava monokrystalů z taveniny. Příprava tenkých vrstev-kapalná epitaxe (LPE), plynná epitaxe (VPE), molekulární epitaxe (MOCVD, MBE).

Příprava integrovaných obvodů (pasivace, litografie, difúze, e-beam, implantace)

B. Charakterizační techniky

SEM, SIMS, STM, AFM, GDMS, EDS a další

C. Vakuová technika

D. Aplikace

Zdroje záření, detektory záření, solární články

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (20.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK