PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály a technologie - NOOE114
Anglický název: New Materials and Technologies
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (21.09.2021)
Polovodičové materiály a elektronické prvky pro optoelektronické aplikace v infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra. Růst monokrystalů, zpracování podložek, příprava elektronických struktur. Charakterizační techniky. Vakuová technika. Aplikace (zdroje osvětlení, detektory záření, solární články, speciální optoelektronika).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.09.2021)

Přednáška je vhodná pro studenty všech stupňů studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Studenti si rozšíří znalosti o stávajících i nových materiálech, používaných převážně v elektronických a optoelektronických aplikacích.

Budou seznámeni s technologií přípravy těchto materiálů, s charakterizačními technikami a současnými aplikacemi.

Učebna a čas přednášky bude zafixován na počátku semestru po konzultaci se zapsanými studenty.

The lecture is suitable for students of all levels of study (bachelor's, master's, doctoral). Students will expand their knowledge of existing and new materials, used mainly in electronic and optoelectronic applications.

They will be acquainted with the technology of preparation of these materials, with characterization techniques and current applications.

The classroom and the time of the lecture will be fixed at the beginning of the semester after consultation with the enrolled students.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.09.2021)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.09.2021)

H.Frank, Fyzika a technika polovodičů, SNTL Praha 1990,

D.K.Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, Wiley-IEEE Press, ISBN: 978-0-471-73906-7

P.Capper, Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials, 2005, Ed. P. Capper, Wiley, ISBN 0-470-85142-2

P. Rudolph, Handbook of Crystal growth, Second Edition, 2015, Ed. P. Rudolph, Elsevier, ISBN 978-0-444-63303-3, DOI: https://doi.org/10.1016/C2013-0-09791-5

Suitable papers in scientific journals.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Student dostane celkem dvě otázky, jednu z materiálů, druhou z aplikací.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.09.2021)

A. Materiály.

Úzkozónové a širokozónové polovodiče pro součástky do infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra

(Si, Ge, GaAs, CdTe/CdZnTe, obecně polovodiče skupiny IV, III-V, II-VI, IV-VI).

Safír, Grafen, Kompozity.

Příprava monokrystalů z taveniny. Příprava tenkých vrstev-kapalná epitaxe (LPE), plynná epitaxe (VPE), molekulární epitaxe (MOCVD, MBE).

Příprava integrovaných obvodů (pasivace, litografie, difúze, e-beam, implantace)

B. Charakterizační techniky

SEM, SIMS, STM, AFM, GDMS, EDS a další

C. Vakuová technika

D. Aplikace

Zdroje záření, detektory záření, solární články

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK