PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie magnetooptiky - NOOE074
Anglický název: Magneto-optics theory
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (22.02.2018)
Pokročilý kurz optiky zaměřený na teorii odezvy magnetických materiálů. Na úrovni klasické elektromagnetické teorie a úvah o symetrii budou diskutovány aspekty existence makroskopické magnetizace v látkách, důležité pro jejich optickou odezvu. Z okrajových podmínek na rozhraní magnetického materiálu budou odvozeny základní vztahy pro magnetooptické jevy. Nad rámec klasické elektromagnetické teorie bude mikroskopicky ukázán původ členů tenzoru permitivity, charakteristických pro magnetické uspořádání v látce. Na závěr kurzu budou diskutovány některé aktuální trendy v magnetooptice.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. (23.02.2018)

Seznámení s teoretickým popisem optické odezvy magnetických materiálů

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (22.02.2018)

[1] A. K. Zvezdin, V. A. Kotov: Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, IOP Publishing, Bristol, 1997.

[2] S. Sugano, N. Kojima: Magnetooptics, Springer-Verlag, Berlin, 2000.

[3] M. Marder: Condensed Matter Physics, Wiley, Hoboken, 2010 (2nd edition).

[4] E. Hecht: Optics, Addison Wesley, Boston, 2002 (4th edition).

[5] F. Meier B.P. Zakharchenya: Optical Orientation, North Holland, Amsterdam, 1984.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. (23.02.2018)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. (23.02.2018)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (22.02.2018)

1. Základní magnetooptické experimenty.

2. Tenzor permitivity magnetického materiálu.

3. Symetrie magnetického pole, magnetické grupy.

4. Spin elektronu a fotonu, jemná a hyperjemná interakce v atomu.

5. Atom v magnetickém poli.

6. Polarizace světla, Jonesův vektor, Jonesovy matice.

7. Elektromagnetická teorie, mody světla.

8. Faradayův jev.

9. Kerrovy jevy.

10. Mikroskopická teorie pevných látek.

11. Spin-orbitální interakce, precese a relaxace spinu.

12. Vrstevnatá prostředí.

13. Jiné než feromagnetické materiály.

14. Nanomateriály, aktuální trendy v magnetooptice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK