PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální seminář z kvantové a nelineární optiky - NOOE033
Anglický název: Special Seminar on Quantum and Nonlinear Optics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Na semináři prezentují studenti, kteří jsou zaměření na kvantovou a nelineární optiku, problematiku a postup řešení své diplomové práce. Učí se tak prezentovat získané výsledky, ostatní studenti se seznamují do větší hloubky s aktuálními oblastmi vědeckého výzkumu.
Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (02.05.2019)
Cíl předmětu -

Vystoupení studentů s výsledky vlastní vědecké práce. Příprava obhajoby diplomové práce.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (14.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Účast na semináři, přednesení referátů. Předpokládá se, že si studenti zapisují seminář v zimním i letním semestru.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (03.05.2023)
Metody výuky -

seminář

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (09.05.2008)
Sylabus -

Sudenti vystupují s referáty o problematice a postupu řešení svých diplomových prací podle programu pro daný semestr.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (02.05.2019)
Vstupní požadavky -

Zadané téma diplomové práce a zahájení jejího řešení. Seminář je určen pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (04.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK