Klasická elektrodynamika - NOFY126
Anglický název: Classical Electrodynamics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY126
Garant: doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : NOFX026, NOFY026
Záměnnost : NOFX026, NOFY026
Je neslučitelnost pro: NOFY026
Je záměnnost pro: NOFY026
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Přednáška navazující na NOFY018. Maxwellovy rovnice. Metody řešení. Statické, stacionární a kvazistacionární přiblížení. Zákony zachování. Relativistická formulace. Elektromagnetické záření.
Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (04.02.2021)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderním popisem elektromagnetického pole a pokročilými metodami používanými při řešení rovnic pole.

Přednáška NOFY126 v současné akreditaci plně nahrazuje přednášku NOFY026 z akreditace minulé. Pod tímto kódem lze nalézt informace o přednášce z předchozích let.

Poslední úprava: Krtouš Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (31.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

Zápočet ze cvičení k tomuto předmětu je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 50 bodů.

Během semestru bude možné získat cca 100 bodů určujících nárok na zápočet. Proběhnou dvě písemky (2x33 bodů + bonusy) a budou zadány dvě domácí úlohy (2x17 bodů + bonusy).

Body bude možno získat i v průběhu zkouškového období za řešení doplňkové/opravné písemky. Jako doplňkovou/opravnou písemku lze použít kteroukoli písemku zadávanou jako součást zkoušky.

Studentům opakujícím předmět se započte 70% zápočtových bodů z předchozího absolvování předmětu.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část zkoušky může být odpuštěna, pokud student dosáhne během semestru 85 bodů (viz podmínky pro získání zápočtu).


Případná aktualizace podmínek je uvedena na stránkách přednášky.

Poslední úprava: Krtouš Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (02.02.2023)
Literatura
  • Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985
  • Feynman R. P.: Feynmanovy přednášky z fyziky 2, Fragment, 2015
  • Zangwill, A.: Modern electrodynamics. Cambridge University Press, Cambridge 2013
  • Griffiths, D. J.: Introduction to electrodynamics. Pearson Education Limited, Harlow 2013
  • Jackson J. D.: Classical Electrodynamics, Wiley, 1998
  • Landau L. D., Lifshitz E. M.: Course of Theoretical Physics vol. 2 - The Classical Theory of Fields, Butterworth-Heinemann 1975

Poslední úprava: Krtouš Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (31.01.2021)
Metody výuky

přednáška + cvičení

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (20.05.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.