Úvod do Linuxu - NOFY077
Anglický název: Introduction to Linux
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D.
Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (19.01.2018)
Základní principy operačního systému Linux pro úplné začátečníky se zvláštním zaměřením na práci v příkazové řádce. Absolvent by měl být schopen se v systému orientovat a pracovat se základními službami a nástroji a využívat je v praktických aplikacích (ne jenom) ve fyzice, pro automatizaci úkolů při zpracování dat a modelování. Předmět je určen všem studentům bakalářského i magisterského studia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (19.01.2018)

Naučit se flexibilně využívat Linux a jeho nástroje pro aplikace ve fyzice zejména při zpracování dat a modelování, se zaměřením na práci v příkazové řádce (práce bez využití myši)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (11.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je aktivní účast na předmětu (max 3 neomluvené absence) a vypracování všech domácích úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (19.01.2018)

C. Herborth: Unix a Linux - Názorný průvodce, Computer Press, Praha, 2006.

D. J. Barrett: Linux - Kapesní přehled, Computer Press, Praha, 2006.

M. Sobell: Mistrovství v RedHat a Fedora Linux, Computer Press, Praha, 2006.

M. Sobell: Linux - praktický průvodce, Computer Press, Praha, 2002

E. Siever: Linux v kostce, Computer Press, Praha, 1999

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (19.01.2018)

Výuka předmětu probíhá formou přednášky a cvičení na počítači (vlastní notebook výhodou).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (11.06.2019)

Znalosti v rozsahu sylabu předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (08.08.2019)

Sylabus odpovídá přibližně náplni jednotlivých přednášek

1) UNIXové systémy a jejich historie, cesta k Linuxu, GNU a GNU/Linux, Linuxovske distribuce, Live distribuce, první seznámení se s Linuxem (graficky vs. textovy rezim). Základní programové vybavení (Libreoffice, Programátorské editory, …). Linux sub-system ve Windows, Cygwin, zmínění VirtualBoxu

2) Struktura operačního systému Linux, partitions (root, swap, home, gparted-live), boot sekvence, X Window, Desktop Environment (KDE, Gnome, lehčí varianty), Dual-boot, souborové systémy (File systems, FS), hierarchie FS, soubory a adresáře v Linuxu, cesty k souborům/adresářům relativní/absolutní

3) Příkazový řádek (v dalším bude práce probíhat pouze v příkazové řádce), vzdálený přístup (ssh, Putty + X11 server), základní vlastnosti příkazové řádky (.bashrc/.bash_profile, alias apod.), interpretace příkazů (shell program; bash, csh, tcsh, ksh …, pluginy vylepšující interaktivitu příkazové řádky), struktura příkazů, manuální stránky, tabulátor, historie příkazů, nadstavby jako midnight-commander.

4) Procesy a jejich správa, základní systémové příkazy, balíčkový systém (deb, rpm), tisk (CUPS)

5) Uživatelé systému, práva k souborům, adresářům, skupiny, setuid

6) Práce se soubory/adresáři, symbolické/hard linky, komprimace, práce s oddíly (mount, fdisk, mkfs)

7) Základní příkazy pro práci s textovými soubory (head, tail, wc, cut, paste, split, rev, eval), přesměrování, roura, spojování příkazů, logická hodnota/interpretace příkazů, kalkulátory bc a calc, expr, awk, xargs, date

8) Regulární výrazy, grep, sed

9) Textové editory v příkazové řádce (VIM, Nano, Jed/Emacs, mc), ImageMagick – convert, vyváření animací (ffmpeg, avconv, mencoder)

10) Proměnné (vč. systémové), variable expansion, výstup příkazu jako hodnota proměnné

11) Psaní skriptů - základní konstrukce, podmínky, cykly, funkce atd, automatizace úkolů, screen/tmux, nohup, crontab

12) Služby (server-client side): http, ftp, scp, sshfs, nfs, ssh (-X; SSH Port Forwarding), VNC; networking v Linuxu (základní příkazy)

13) Základy programování pod Linuxem (příklady Fortran, C/C++, Python), systémy správy verzí git/svn, kompilace dokumentů v LaTex-u.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (25.10.2019)

Stránky k předmětu

http://kfa.mff.cuni.cz/linux