PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika v experimentech II - NOFY068
Anglický název: Physics in Experiments II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : NOFY008
Záměnnost : NOFY008
Anotace -
Poslední úprava: G_F (19.04.2004)
Fyzikální demonstrační pokusy rozšiřující a doplňující látku k přednáškám Fyzika I , Fyzika II a Fyzika III (mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (30.01.2016)

Zajímavé přednášky a demonstrační pokusy rozšiřující a doplňující látku k předmětům Fyzika I , Fyzika II a Fyzika III (mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň daná procentuální účast na přednášce a vypracování tzv. metodického listu, který vychází z přednesené látky. Termín odevzdání metodického listu je uveden přednášejícím na několika úvodních hodinách, byvá zpravidla však do 13. 5. daného roku.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (13.01.2017)

Vhodná shrnující literatura není v českém jazyce dostupná.

Fyzikální principy jednotlivých demonstrací lze ale většinou najít:

1) Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů - http://kvof.mff.cuni.cz/katalog.html.

2) Studijní literatura k přednáškám FYZIKA I-III.

3) Šofr R., Vlach M., Drozd Z.: Rande s Fyzikou, Edice ČT, Praha 2015 (ISBN: 978-80-7404-150-1), www.randesfyzikou.cz.

4) Vlach M., Kemenny V., Šimánková I., Veverka L.: Cesty nesmrtelných, MatfyzPress (ISBN: 978-80-7378-312-9).

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (30.01.2016)

Přednášky doplněné řadou doprovodných experimentů.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (16.01.2018)

Náplní přednášky je seznámení s netradičními experimenty a souvislostmi z různých oblastí fyziky. Přednášky mají motivační charakter. Cílem je obohacení experimentální složky výuky v 1. ročníku Bc. studia.

V rámci předmětu proběhnou přednášky (ve spolupráci se zástupci např. z KFM, KCHFO/FÚUK a KFA MFF UK):

1) Pokusy z moderní fyziky (difuzní mlžná komora, hrotový mikroskop).

2) Světlo barevné, studené a ohebné - LED diody, chemiluminiscence, ohýbání světla.

3) Vlny v atmosféře.

4) Autority a outsideři: Omyly, nedopatření a překvapení - i z omylů mohou vzniknout velké věci aneb vynálezy 19. století.

5) Virtuální procházka fyzikální Prahou - co nevíte o matičce měst? Byla plná fyziky!

6) Písně materiálů - i pevné látky mohou "zpívat".

7) Matematika a fyzika na Pražském orloji.

a řada dalších přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK