PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fyzika v experimentech II - NOFY068
Anglický název: Physics in Experiments II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : NOFY008
Záměnnost : NOFY008
Anotace -
Poslední úprava: G_F (19.04.2004)

Fyzikální demonstrační pokusy rozšiřující a doplňující látku k přednáškám Fyzika I , Fyzika II a Fyzika III (mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (30.01.2016)

Zajímavé přednášky a demonstrační pokusy rozšiřující a doplňující látku k předmětům Fyzika I , Fyzika II a Fyzika III (mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň daná procentuální účast na přednášce a vypracování tzv. metodického listu, který vychází z přednesené látky. Termín odevzdání metodického listu je uveden přednášejícím na několika úvodních hodinách, byvá zpravidla však do 13. 5. daného roku.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (13.01.2017)

Vhodná shrnující literatura není v českém jazyce dostupná.

Fyzikální principy jednotlivých demonstrací lze ale většinou najít:

1) Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů - http://kvof.mff.cuni.cz/katalog.html.

2) Studijní literatura k přednáškám FYZIKA I-III.

3) Šofr R., Vlach M., Drozd Z.: Rande s Fyzikou, Edice ČT, Praha 2015 (ISBN: 978-80-7404-150-1), www.randesfyzikou.cz.

4) Vlach M., Kemenny V., Šimánková I., Veverka L.: Cesty nesmrtelných, MatfyzPress (ISBN: 978-80-7378-312-9).

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (30.01.2016)

Přednášky doplněné řadou doprovodných experimentů.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (16.01.2018)

Náplní přednášky je seznámení s netradičními experimenty a souvislostmi z různých oblastí fyziky. Přednášky mají motivační charakter. Cílem je obohacení experimentální složky výuky fyziky v 1. ročníku studia.

V rámci předmětu proběhne:

1) Pokusy z moderní fyziky (difuzní mlžná komora, hrotový mikroskop)

2) Světlo barevné, studené a ohebné - LED diody, chemoluminiscence, ohýbání světla - ve spolupráci se skupinou SPIE/OSA z KCHFO/FÚUK.

3) Vlny v atmosféře - v atmosféře naleznete malé vlny i vlny o velikosti stovek metrů až několika kilometrů. Jak se pozorují a jaký mají dopad na atmosférickou dynamiku? - ve spolupráci s KFA.

4) Autority a outsideři: Omyly, nedopatření a překvapení - i z omylů mohou vzniknout velké věci aneb vynálezy 19. století - ve spolupráci s OMK.

5) Virtuální procházka fyzikální Prahou - co nevíte o matičce měst? Byla plná fyziky! - KVOF

6) Písně materiálů - i pevné látky mohou "zpívat" - ve spolupráci s KFM.

7) Matematika a fyzika na Pražském orloji.

a žada dalších přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK