PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Výběrové praktikum z elektroniky a počítačové techniky - NOFY065
Anglický název: Optional Practical Course in Electronics and Computer Technology
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Vojtěch Hanzal
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Posluchači se seznámí formou praktických cvičení se základy analogové a digitální techniky v rozsahu 16 úloh. V analogové části praktika úlohy vychází ze základních vlastností aktivních prvků (diody ,transistory,operační zesilovače) a jejich aplikací. V digitální části praktika jsou úlohy zaměřeny na studium základních prvků digitální techniky, řešení logických funkcí a obvody střední hustoty integrace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

Posluchači se seznámí formou praktických cvičení se základy analogové a digitální techniky v rozsahu 16 úloh. V analogové části praktika úlohy vychází ze základních vlastností aktivních prvků (diody, transistory, operační zesilovače) a jejich aplikací. V digitální části praktika jsou úlohy zaměřeny na studium základních prvků digitální techniky, řešení logických funkcí a obvody střední hustoty integrace.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (20.05.2005)

Hájek Z., Nedbal J.: Praktikum z elektroniky, SPN 1980

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálu, Karolinum, nakladatelství UK, Praha, 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (05.01.2018)

Jednoduchý tranzistorový stupeň, diferenciální zesilovač, třístupňový zesilovač, základy a aplikace operačních zesilovačů, zdroje a stabilizátory, spínací obvody, obvody detekce signálu. Logické obvody TTL, aplikace Booleovy algebry, hradla, klopné obvody, D-obvod, J-K obvody, monostabilní, astabilní a bistabilní klopné obvody, čítače, paměti, aritmeticko-logická jednotka, převodníky D/A a A/D. Interní sběrnice počítače, sériová komunikace s počítačem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK