PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky II - NOFY060
Anglický název: Experimental Methods in Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. (05.06.2006)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současně používanými experimentálními výzkumnými metodami. Jednotlivé metody budou demonstrovány na aparaturách standardně používaných při vědeckém výzkumu. Výuka bude organizována formou exkurzí na jednotlivá pracoviště fakulty
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. (05.06.2006)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současně používanými experimentálními výzkumnými metodami. Jednotlivé metody budou demonstrovány na aparaturách standardně používaných při vědeckém výzkumu. Výuka bude organizována formou exkurzí na jednotlivá pracoviště fakulty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. (05.06.2006)

Dostatečná účast na exkurzích.

Stručný referát o jedné exkurzi nebo experimentální metodě, rozsah cca jedna strana A4.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. (05.06.2006)

Exkurze

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. (05.06.2006)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současně používanými experimentálními výzkumnými metodami. Jednotlivé metody budou demonstrovány na aparaturách standardně používaných při vědeckém výzkumu. Výuka bude organizována formou exkurzí na jednotlivá pracoviště fakulty a do ústavů Akademie věd ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK